Statická analýza rekonstruovaného mostu v km 79,943 trati Lovosice - Česká Lípa -- vliv tuhosti styčníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řoutil, Ladislav
dc.contributor.author Sháněl, Zdeněk
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:08:03Z
dc.date.available 2020-04-08T10:08:03Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-01-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75266
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na vliv tuhosti styčníků na mechanickou odezvu příhradového ocelového železničního mostu v km 73,943 trati Lovosice - Česká Lípa. Statické přepočty jsou provedeny v programu SCIA Engineer 17.01 a výsledné průhyby z každého modelu jsou porovnány s průhybem získaným během statické zatěžovací zkoušky, kterou provedl Kloknerův ústav. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mosty cze
dc.subject příhradová konstrukce cze
dc.subject statický výpočet cze
dc.subject tuhost styčníků cze
dc.subject průhyb cze
dc.subject simulační metody Monte Carlo a LHS cze
dc.subject bridges eng
dc.subject truss construction eng
dc.subject ststic analysis eng
dc.subject joints stiffness eng
dc.subject deflection eng
dc.subject simulation methods Monte Carlo and LHS eng
dc.title Statická analýza rekonstruovaného mostu v km 79,943 trati Lovosice - Česká Lípa -- vliv tuhosti styčníků cze
dc.title.alternative Static analysis of reconstructed bridge in km 79,943 track Lovosice - Česká Lípa-- influence of joints stiffness eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šír, Ivan
dc.date.accepted 2020-02-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the influence of joints stiffness on mechanical response of truss steel railway bridge in km 79,943 track Lovosice - Česká Lípa. Statical calculation is executed in the program SCIA Engineer 17.01 and resultant deflections form each model are compared with deflection, which is obtained during static load test. This test was executed by Klokner´s institute. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D40299
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 37975
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account