Statický přepočet mostní konstrukce v TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) - Rokytnice nad Jizerou (včetně) v km 18,003

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řoutil, Ladislav
dc.contributor.author Hendrych, Vlastimil
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:08:01Z
dc.date.available 2020-04-08T10:08:01Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-01-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75264
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je statický přepočet ocelové, trámové, plnostěnné, nýtované mostní konstrukce bez mostovky. Inundační most leží na jednokolejné železniční trati v traťovém úseku TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) - Rokytnice nad Jizerou (včetně), v definičním úseku DÚ 08 Poniklá - Jablonec nad Jizerou v km 18,003. Statický přepočet byl proveden dle platných norem s využitím Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů schváleného SŽDC dne 31.7.2015. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject statický výpočet cze
dc.subject přepočet cze
dc.subject inundační most cze
dc.subject ocelová konstrukce (nosník) cze
dc.subject plnostěnný nosník cze
dc.subject mostovka cze
dc.subject podélná výztuha cze
dc.subject příčná výztuha cze
dc.subject traťový úsek cze
dc.subject definiční úsek cze
dc.subject static calculation eng
dc.subject recalculation eng
dc.subject inundation bridge eng
dc.subject steel structure (beam) eng
dc.subject plate girder eng
dc.subject bridge desk eng
dc.subject longitudinal stiffener eng
dc.subject transverse stiffener eng
dc.subject railway track section eng
dc.subject definitional section eng
dc.title Statický přepočet mostní konstrukce v TÚ 1441 Martinice v Krkonoších (mimo) - Rokytnice nad Jizerou (včetně) v km 18,003 cze
dc.title.alternative Static recalculation of bridge construction on the track section TS 1441 Martinice v Krkonoších (outside) - Rokytnice nad Jizerou (inclusive) at kilometre 18,003 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vnenk, Petr
dc.date.accepted 2020-02-20
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor´s thesis is the static recalculation of the steel, plate beam girder riveted bridge construction without a bridge desk. Inundation bridge is situated on a single track railway line at the track section TS 1441 Martinice v Krkonoších (outside) - Rokytnice nad Jizerou (inclusive), definitional section DS 08 Poniklá - Jablonec nad Jizerou at kilometre 18.003. Static recalculation will be made according to valid standards with the use of Methodical instruction for determination of railway bridge construction loading capacity approved by SŽDC on 31.07.2015. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D40298
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi některé výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci se pokusil stručně zodpovědět všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 36242
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account