Iatrogenní léze nervů

Show simple item record

dc.contributor.author Ehler, Edvard cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:30:50Z
dc.date.available 2020-03-19T13:30:50Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1213-1814 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75248
dc.description.abstract Iatrogenní příčina nemoci je definována jako nepříznivá odpověď na medikamentózní či chirurgickou léčbu. K iatrogenním lézím periferních nervů dochází chirurgickým nástrojem v operačním poli, ale také kompresí či trakcí, zachycením nervů dlahou, poškozením nervu krvácením či ozářením. Kromě lékaře se na iatrogenních lézích může podílet zdravotní sestra, fyzioterapeut a další zdravotničtí pracovníci. V článku je podán přehled nejčastěji poškozených periferních nervů a situací, ve kterých iatrogenní léze vzniká. cze
dc.format p. 276-280 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Neurologie pro praxi, volume 20, issue: 4 cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject iatrogenní poškození, léze periferních nervů, elektromyografie, operační pole cze
dc.subject iatrogenic damage, peripheral nerve injuries, electromyography, operative field eng
dc.title Iatrogenní léze nervů cze
dc.title.alternative Iatrogenic peripheral nerve damage eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Iatrogenic cause of disease is defined as a harmful response to medicamentous or surgical therapy. Iatrogenic peripheral nerve lesions can be brought about with a surgical instrument in an operational field, but also with compression, traction, catching the nerve by splint, damage of nerve by bleeding or radiation. In the paper there is given an overview of the most frequently injured peripheral nerves and situations, in which a iatrogenic lesion developes. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2019/04/06.pdf cze
dc.identifier.obd 39884408 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account