Diferenciální diagnostika bolestí zad. Část II-pohled neurologa

Show simple item record

dc.contributor.author Ehler, Edvard cze
dc.contributor.author Vincent, Oldřich cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:30:04Z
dc.date.available 2020-03-19T13:30:04Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1212-9445 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75242
dc.description.abstract Bolesti v zádech se vyskytují v průběhu života až u 84% osob,chronické bolesti v zádech u 23%. Představují zdravotní,ekonomický i sociální problém.Na podkladě délky trvání potíží se bolesti v zádech dělí na akutní,subakutní a chronické s trváním déle než tři měsíce.Na podkladě klinického obrazu pak rozlišujeme bolesti v zádech prosté,bolesti přenesené z jiných struktur,bolesti kořenové a bolesti specifické.Specifické bolesti jsou vyvolány závažným organickým onemocněním.Jejich výskyt často předcházejí varovné příznaky-red flags.Mezi pacienty s těmito specifickými bolestmi v zádech řadíme nemocné trpící nádory (zejména metastázami v páteři),záněty ,frakturami obratlů,axiální spondylartritidou,syndromem komprese kaudy,degenerativní lumbální skoliózou.Mezi rizikové faktory se řadí neovlivnitelné ( pohlaví,věk,genetické vlastnosti ) a ovlivnitelné faktory (hmotnost,fyzické přetěžování,traumata,psychické a sociální faktory ).V diagnostice se v prvé řadě využívá cílená anamnéza,klinické vyšetření,a teprve po třech až čtyřech týdnech trvání obtíží či při rozvoji varovných příznaků rentgenové vyšetření páteře a dle výsledků i další diagnostické metody ( MR páteře,PET,laboratorní odběry ). cze
dc.format p. 124-129 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Medicína po promoci, volume 20, issue: 2 cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Bolest v zádech/ varovné příznaky/maligní nádory/záněty/spondylartritida cze
dc.subject Low back pain/warning sings /malign tumors/inflammations/spondylarthritis eng
dc.title Diferenciální diagnostika bolestí zad. Část II-pohled neurologa cze
dc.title.alternative Differential diagnosis of back pain Part II – From the point of view of a neurologist eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Low back pain occures in the course of life up to 84% people,chronic low back pain in 23%.Low back pain presents a health care,economic and social problém.On the basis of duration the low back pain is divided into acute,subacute and chronic pain with duration of more than 3 months.On the basis of clinical finfings the low back pain can be differentiated in simple,reffered from other structures ,radicular and specific pain.Specific low back pains are caused by serious organic diseases.Warning symptoms –„red flags „ -often precede their occurence. Among the specific low back pain can be included tumors ( especially metastases in spines),inflammations,fractures of spines,axial spondylarthrosis,cauda equina compression syndrome,degenerative lumbar scoliosis.To the risk factor belong the susceptible ( gender,age,genetic propertes ) and unsusceptible factors ( body weight,physical overloading,trauma,psychical and social factors).In the process of diagnosis there is used a purposeful patientś history,cinical findings,and only after 3-4 weeks of pain duration or in the development of warning sings there is an indication for rentgen investigation of spine and according to the results also the use of other diagnostic methods ( MRI,PET,laboratory findings ). eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://www.tribune.cz/clanek/44579-diferencialni-diagnostika-bolesti-zad-cast-ii-z-pohledu-neurologa cze
dc.identifier.obd 39884379 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account