Od porodní báby k porodní asistentce

Show simple item record

dc.contributor.author Lenderová, Milena cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:29:37Z
dc.date.available 2020-03-19T13:29:37Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 2336-680X cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75238
dc.description.abstract První polovina 20. století byla v českých zemích rozhodujícím obdobím pro upevnění postavení porodních asistentek. Jejich vzdělání i postavení nebyly ideální, přesto tato profese byla už pevně začleněna do systému pomocných zdravotnických profesí, jak vyplývalo ze zákona 200/1928. Během 30. let se konsolidovalo vzdělání porodních asistentek. Příspěvek je zaměřen na období 1919 – 1949, a mj. se zabývá vývojem Státního ústavu pro vzdělání a výchovu porodních asistentek v Ostravě. cze
dc.format p. 75-86 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského cze
dc.relation.ispartof Historia scholastica, volume 4, issue: 2/2018 cze
dc.rights open access (CC BY-NC-ND 4.0) eng
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Československá republika cze
dc.subject zákon 200/1928 cze
dc.subject vzdělání porodních asistentek cze
dc.subject Czechoslovak Republic, Midwifery, Act No. 200 from 1928, forms of midwives’ education eng
dc.title Od porodní báby k porodní asistentce cze
dc.title.alternative From Midwife to a Birth Attendant eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The first half of the 20th century was in the Czech countries determinative period for midwifery consolidation. Even though the education as well as the status of midwives was not ideal, they were incorporated into a professional medical staff – midwifery was included in legislation to control medical practice, certified by the Act No. 200 from 1928. During the early 1930s the new forms of midwives’ education were then codified. This paper focuses on the period from 1919 to 1949; it analysis, besides other things, the forms of education at the National Institute for Midwives’ Education in Ostrava. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion http://www.historiascholastica.com/sites/historiascholastica.com/files/HS/2-2018/HS-2-2018-Lenderova.pdf cze
dc.project.ID GA17-14082S/Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí. 1804-1948 cze
dc.identifier.obd 39884347 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access (CC BY-NC-ND 4.0) Except where otherwise noted, this item's license is described as open access (CC BY-NC-ND 4.0)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account