První zkušenosti s vyšetřením závrativých stavů video Head Impulse Testem

Show simple item record

dc.contributor.author Loudová, Jana cze
dc.contributor.author Holá, Jana cze
dc.contributor.author Karvay, Vojtěch cze
dc.contributor.author Vodička, Jan cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:29:31Z
dc.date.available 2020-03-19T13:29:31Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1210-7867 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75237
dc.description.abstract Cílem práce bylo na základě našich prvních výsledků video Head Impulse Testu (vHIT) u pacientů se závratěmi stanovit učební křivku vyšetření a zjistit, jaký byl vztah výsledků vHIT k jednotlivým diagnózám. cze
dc.format p. 188-193 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Česká lékařská společnost J. E. Purkyně cze
dc.relation.ispartof Otorinolaryngologie a foniatrie, volume 68, issue: 4 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Video Head Impulse Test, závrať, vestibulární neuronitida, vestibulární vyšetření, učební křivka cze
dc.subject Video Head Impulse Test, vertigo, vestibular Neuritis, vestibular examination, learning curve eng
dc.title První zkušenosti s vyšetřením závrativých stavů video Head Impulse Testem cze
dc.title.alternative Experience Using Video Head Impulse Test in Patients with Vertigo eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Aim of this study was to define learning curve and to analyse the results of video head impulse test (vHIT) in patients with different etiology of vertigo. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/2019-4-17/prvni-zkusenosti-s-vysetrenim-zavrativych-stavu-video-head-impulse-testem-119900 cze
dc.identifier.obd 39884345 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account