Narativní hermeneutika Magdaleny Tulli

Show simple item record

dc.contributor.author Poslední, Petr cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:27:02Z
dc.date.available 2020-03-19T13:27:02Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 0037-6736 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75215
dc.description.abstract Tři experimentální romány Magdaleny Tulli vyjeví své esejistické rysy teprve poté, co vyložíme jejich význam v kontextu ediční politiky polských nakladatelství včetně procesu tvorby estetických objektů, souvisejícího kritického ohlasu, různých literárněvědných metodologických přístupů a překladatelských strategií. cze
dc.format p. 44-50 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Slavia: časopis pro slovanskou filologii, volume 88, issue: 1 cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Magdalena Tulli, imaginativní esej, interpretace, struktury textu, próza, antropologie, polská literatura cze
dc.subject Magdalena Tulli, imaginative essay, interpretation, text structures, fiction, anthropology, Polish literature eng
dc.title Narativní hermeneutika Magdaleny Tulli cze
dc.title.alternative Narrative Hermeneutics of Magdalena Tulli eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Three experimental novels by Magdalena Tulli reveal their essayistic features only after our attempt to integrate their meanings into the context of Polish publishing houses editing policy, including the process of creating aesthetic objects, corresponding critical response, various methodological approaches of literary criticism and translation strategies. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://www.slu.cas.cz/4-slav-opc-191.pdf cze
dc.identifier.obd 39884190 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account