Absencia výchovného ideálu ako problém súčasnej pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.author Škoviera, Albín cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:26:36Z
dc.date.available 2020-03-19T13:26:36Z
dc.date.issued 2019 slo
dc.identifier.issn 1336-2232 slo
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75211
dc.description.abstract Autor príspevku považuje absenciu výchovného ideálu za vážny problém súčasnej pedagogiky. Historicky (v grécko-antickom období, počas judaistickej a kresťanskej éry i v období moderny) bol výchovný ideál vždy explicitne uvedený vo filozofii výchovy a existoval v sociálnom povedomí. Obdobie postmoderny nevie svoj výchovný ideál formulovať. slo
dc.format p. 59-64 slo
dc.language.iso slo slo
dc.publisher Katolícka univerzita v Rožumberoku slo
dc.relation.ispartof Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, volume 18, issue: 1 slo
dc.rights open access eng
dc.subject korene pedagogiky slo
dc.subject výchovný ideál slo
dc.subject vzory slo
dc.subject celebrity slo
dc.subject kořeny pedagogiky cze
dc.subject výchovný ideál cze
dc.subject vzory cze
dc.subject celebrity cze
dc.title Absencia výchovného ideálu ako problém súčasnej pedagogiky slo
dc.title.alternative Absence výchovného ideálu jako problém současné pedagogiky cze
dc.type article slo
dc.description.abstract-translated Autor příspěvku považuje absenci výchovného ideálu za závažný problém současné pedagogiky. Historicky (v řecko-antickém období, během judaistické a křesťanské éry i v období moderny) byl výchovný ideál vždy explicitně uveden ve filozofii výchovy a existoval v sociálním povědomí. Obdobím postmoderny nedokáže svůj výchovný ideál formulovat. cze
dc.peerreviewed yes slo
dc.publicationstatus postprint slo
dc.relation.publisherversion http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2019/11/ssf_1_19-www.pdf slo
dc.identifier.obd 39884175 slo


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account