On possibilities of human head detection for person flow monitoring system

Show simple item record

dc.contributor.author Doležel, Petr cze
dc.contributor.author Štursa, Dominik cze
dc.contributor.author Škrabánek, Pavel cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:17:05Z
dc.date.available 2020-03-19T13:17:05Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.isbn 978-3-030-20518-8 eng
dc.identifier.issn 0302-9743 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75127
dc.description.abstract Along with the development of human society, economy, industry and engineering, as well as with growing population in the world's biggest cities, various approaches to person detection have become the subject of great interest. One approach to developing a person detection system is proposed in this paper. A high-angle video sequence is considered as the input to the system. Then, three classification algorithms are considered: support vector machines, pattern recognition neural networks and convolutional neural networks. The results showed very little difference between the classifiers, with the overall accuracy more than 95% over a testing set. eng
dc.format p. 402-413 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer Nature Switzerland AG eng
dc.relation.ispartof Advances in Computational Intelligence, IWANN 2019, PT II eng
dc.rights open access eng
dc.subject Person flow monitoring eng
dc.subject Support vector machines eng
dc.subject Pattern recognition neural network eng
dc.subject Convolutional neural network eng
dc.subject Histograms of oriented gradients eng
dc.subject Systém monitorování pohybu osob cze
dc.subject metoda podpůrných vektorů cze
dc.subject umělá neuronová síť cze
dc.subject konvoluční síť cze
dc.subject histogramy orientovaných gradientů cze
dc.title On possibilities of human head detection for person flow monitoring system eng
dc.title.alternative Možnosti detekce lidských hlav pro monitorování pohybu osob cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Spolu s rozvojem lidské společnosti, ekonomiky, průmyslu a strojírenství, jakož i s rostoucí populací v největších světových městech se stávají předmětem velkého zájmu různé přístupy k detekci osob. V tomto článku je navržen jeden přístup k vývoji systému detekce osob. cze
dc.event 15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN) (13.06.2019 - 15.06.2019, Granada) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-030-20518-8_34 eng
dc.project.ID EF17_049/0008394/Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans) eng
dc.identifier.obd 39883951 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account