Bin Picking Success Rate Depending on Sensor Sensitivity

Show simple item record

dc.contributor.author Doležel, Petr cze
dc.contributor.author Pidanič, Jan cze
dc.contributor.author Zálabský, Tomáš cze
dc.contributor.author Dvořák, Miroslav cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:16:59Z
dc.date.available 2020-03-19T13:16:59Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.isbn 978-1-72810-701-1 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75126
dc.description.abstract The goal of this contribution is to determine correlation between an applied sensor for object registration and the success rate of the bin-picking problem. In most applications of a bin picking problem in industry, the procedure consists of two consecutive steps. The first step provides an initial guess of both position and rotation angle of the object to be registered, while the second one improves the exact pose accuracy, as required in following tasks. The second step can be, among others, implemented by the Iterative Closest Point Algorithm (ICP). It is well known that the ICP algorithm is very sensitive to the initial guess of the position and rotation angle of the object. Another interesting feature, especially from the technician’s point of view, is the sensitivity of the ICP algorithm in relation to the applied sensor. Therefore, one particular bin picking application, involving complex irregular objects, is examined in this paper. Various kinds of sensors for 3D scene reconstruction are employed and, as a result of this contribution, a comprehensive set of relations between sensor quality and the ICP algorithm sensitivity is formulated. eng
dc.format p. 247-252 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 20th International Carpathian Control Conference, ICCC 2019 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Bin Picking eng
dc.subject Point Clouds eng
dc.subject Pose Estimation eng
dc.subject Robotic Arm eng
dc.subject Bin Picking cze
dc.subject bodové mračno cze
dc.subject odhad polohy a natočení cze
dc.subject robotické rameno cze
dc.title Bin Picking Success Rate Depending on Sensor Sensitivity eng
dc.title.alternative Úspěšnost řešení bin picking problému v závislosti na citlivosti senzoru cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem tohoto příspěvku je zjistit korelaci mezi použitým senzorem pro registraci objektu a úspěšností řešení Bin Picking problému. Ve většině aplikací řešících Bin Picking problém v průmyslu se postup skládá ze dvou po sobě jdoucích kroků. První krok poskytuje počáteční odhad polohy i úhlu natočení objektu, který má být zaregistrován, zatímco druhý krok zlepšuje přesnost určené pozice. Druhým krokem může být mimo jiné implementace algoritmu Iterative Closest Point (ICP). Je dobře známo, že ICP algoritmus je velmi citlivý na počáteční odhad polohy a úhlu natočení objektu. Další zajímavou vlastností, zejména z pohledu technika, je citlivost algoritmu ICP ve vztahu k použitému senzoru. Proto je v tomto článku zkoumána jedna konkrétní aplikace Bin Picking, zahrnující složité nepravidelné objekty. Používají se různé druhy senzorů pro rekonstrukci 3D scény a v důsledku tohoto příspěvku je vytvořena komplexní sada vztahů mezi kvalitou senzoru a citlivostí algoritmu ICP. cze
dc.event 20th International Carpathian Control Conference, ICCC 2019 (26.05.2019 - 29.05.2019, Krakov) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/CarpathianCC.2019.8766009 eng
dc.project.ID EF17_049/0008394/Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans) eng
dc.identifier.obd 39883950 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account