Comparison Two of Different Technologies for Outdoor Positioning of Robotic Vehicles

Show simple item record

dc.contributor.author Dvořák, Miroslav cze
dc.contributor.author Doležel, Petr cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:16:53Z
dc.date.available 2020-03-19T13:16:53Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.isbn 978-3-030-19809-1 eng
dc.identifier.issn 2194-5357 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75125
dc.description.abstract This paper aims to compare two different technologies, which can determine the exact position of a robotic vehicle. The first method uses wireless technology and is based on the measurement of the signal strength of the bluetooth beacons. Based on these values, you can calculate the distance from beacons. The second method uses laser light and measurement of the reflected pulses. Based on the reference points of reflection, we can determine the distance. Both methods then use 2D triangulation to determine the position of the robotic vehicle. The exact position of the bluetooth beacons or the reference points must be known for the calculation. The paper also describes experiments with a laser, and the conclusion provides an evaluation of both technologies. eng
dc.format p. 90-98 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer Nature eng
dc.relation.ispartof Artificial Intelligence Methods in Intelligent Algorithms : Proceedings of 8th Computer Science On-line Conference 2019, Vol. 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject bluetooth eng
dc.subject iBeacon eng
dc.subject laser eng
dc.subject LiDAR eng
dc.subject photodiode eng
dc.subject RSSI eng
dc.subject trilateration eng
dc.subject bluetooth cze
dc.subject iBeacon cze
dc.subject laser cze
dc.subject LiDAR cze
dc.subject fotodioda cze
dc.subject RSSI cze
dc.subject trilaterace cze
dc.title Comparison Two of Different Technologies for Outdoor Positioning of Robotic Vehicles eng
dc.title.alternative Porovnání dvou přístupů k určování polohy autonomních vozidel cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tato práce si klade za cíl porovnat dvě různé technologie, které mohou určit přesnou polohu robotického vozidla. První metoda využívá bezdrátovou technologii a je založena na měření síly signálu bluetooth majáků. Na základě těchto hodnot je možno vypočítat vzdálenost od majáků. Druhá metoda využívá laserové světlo a měření odražených pulzů. Na základě referenčních bodů odrazu můžeme určit vzdálenost. Obě metody pak pomocí 2D triangulace určují polohu robotického vozidla. Pro výpočet musí být známa přesná poloha majáků Bluetooth nebo referenčních bodů. Článek také popisuje experimenty s laserem a v závěru je zhodnoceno obě technologie. cze
dc.event 8th Computer Science On-line Conference, CSOC 2019 (24.04.2019 - 27.04.2019, Praha) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-030-19807-7_10 eng
dc.project.ID SGS_2019_021/Výzkum pokročilých metod modelování, simulace, řízení, databázových systémů a webových aplikací eng
dc.identifier.obd 39883949 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account