Neural Network for Smart Adjustment of Industrial Camera - Study of Deployed Application

Show simple item record

dc.contributor.author Doležel, Petr cze
dc.contributor.author Honc, Daniel cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:16:39Z
dc.date.available 2020-03-19T13:16:39Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-3-030-14906-2 eng
dc.identifier.issn 1876-1100 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75123
dc.description.abstract Since machine vision is gaining more and more interest lately, it is necessary to deal with correct approaches to visual data acquisition in industry. As a particular part of this complex problematics, a technique for the industrial camera exposure time and image sensor gain tuning is presented in this contribution. In comparison to other approaches, a human expert photographer is used instead of explicitly defined cost function. His knowledge is transformed into an artificial expert system represented by a feedforward neural network. The expert system then provides the suitable exposure time and image sensor gain to gather sharp and balanced images. eng
dc.format p. 101-113 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof AETA 2018 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences : Theory and Application eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject industrial camera eng
dc.subject smart camera eng
dc.subject auto-exposure eng
dc.subject artificial neural network eng
dc.subject průmyslová kamera cze
dc.subject chytrá kamera cze
dc.subject umělá neuronová síť cze
dc.title Neural Network for Smart Adjustment of Industrial Camera - Study of Deployed Application eng
dc.title.alternative Umělá neuronová síť pro nastavení parametrů průmyslové kamery cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Protože strojové vidění získává v poslední době stále větší význam, je nutné se zabývat správnými přístupy k získávání vizuálních dat v průmyslu. Jako zvláštní součást této složité problematiky je v tomto příspěvku prezentována technika pro nastavení doby expozice průmyslové kamery a vylepšení zisku obrazového snímače. Ve srovnání s jinými přístupy se místo explicitně definované nákladové funkce používá lidský fotograf - expert. Jeho znalosti jsou transformovány do umělého expertního systému reprezentovaného dopřednou neuronovou sítí. Expertní systém pak poskytuje vhodný čas expozice a zisk obrazového senzoru pro shromažďování ostrých a vyvážených snímků. cze
dc.event AETA 2018 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences (11.09.2018 - 13.09.2018, Ostrava) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-030-14907-9_11 eng
dc.project.ID EF17_049/0008394/Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans) eng
dc.identifier.obd 39883947 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account