A Simulation Study of Depot with Multiple Temperature Modes: Maximum Flow Estimation

Show simple item record

dc.contributor.author Nedvědová, Marie cze
dc.contributor.author Pozdílková, Alena cze
dc.contributor.author Marek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Bažant, Michael cze
dc.contributor.editor Steingartner, William cze
dc.contributor.editor Korečko, Štefan cze
dc.contributor.editor Szakál, Anikó cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:15:11Z
dc.date.available 2020-03-19T13:15:11Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.isbn 978-1-72813-178-8 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75111
dc.description.abstract The aim of this paper is to make a truck loading simulation in a large area with several warehouses each with a given temperature mode of stored goods (frozen, refrigerated, and unrefrigerated goods). When loading goods in different temperature modes, time delays occur when trucks are crossing between ramps (ramps for various temperature modes are separated). The problem is that if the number of ramps is insufficient, queues may arise. The aim of the paper is to quantify the dependence of the loading time on the number of loaded pallets where we consider usually achievable loading area limits of trucks when planning multiple trips. We assume that customer order quantities are given by a Beta distribution. Knowledge of this density estimate allow us to assess the maximum flow through the depot. Arena software is used for the simulation. eng
dc.format p. 294-298 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof 15th International Scientific Conference on Informatics INFORMATICS 2019 : proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject depot eng
dc.subject flow of goods eng
dc.subject minimizing queues eng
dc.subject loading simulation eng
dc.subject depo cze
dc.subject tok zboží cze
dc.subject minimalizace fronty cze
dc.subject simulace nakládky cze
dc.title A Simulation Study of Depot with Multiple Temperature Modes: Maximum Flow Estimation eng
dc.title.alternative Simulační studie úložiště s více teplotními režimy: maximální odhad průtoku cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem této práce je provést simulaci nakládky kamionu ve velkém depu s několika sklady, z nichž každý má různý teplotní režim skladovaného zboží (zmrazené, chlazené a nechlazené zboží). Při nakládání zboží v různých teplotních režimech dochází k časovým prodlevám, když kamiony přejíždí mezi rampami (rampy pro různé teplotní režimy jsou oddělené). Problém je v tom, že pokud je počet ramp nedostatečný, mohou nastat fronty. Cílem příspěvku je kvantifikovat závislost doby nakládky na počtu naložených palet, když při plánování vícenásobných jízd uvažujeme obvykle dosažitelné limity ložného prostoru nákladních vozidel. Předpokládáme, že množství objednávek zákazníků jsou modelované Beta distribucí. Znalost tohoto odhadu hustoty nám umožňuje zjistit maximální průtok přes sklad. Pro simulaci se používá software Arena. cze
dc.event 2019 IEEE 15th International Scientific Conference on Informatics INFORMATICS 2019 (20.11.2019 - 22.11.2019, Poprad) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2019_021/Výzkum pokročilých metod modelování, simulace, řízení, databázových systémů a webových aplikací eng
dc.identifier.obd 39883882 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account