Restaurování a rekonstrukce pohyblivého ozvučeného betlému z Dětenic – příběh takřka detektivní

Show simple item record

dc.contributor.author Machačko, Luboš cze
dc.contributor.author Medová, Dominika cze
dc.contributor.author Volák, Jan cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:49:18Z
dc.date.available 2020-03-19T12:49:18Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1805-0050 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74895
dc.description.abstract Pohyblivý ozvučený betlém z obce Dětenice vznikal postupně od druhé poloviny 19. až do počátku 20. století. Jeho autorem je Vincenc Novotný, vyučený malíř pokojů a fotograf. Betlém o rozměrech 330x80x50cm se skládá z dřevěné kostry, pohyblivého mechanismu zahrnujícího dřevěné, kovové, usňové a textilní části, hracího mechanismu s píšťalami, xylofonem a kolíkovým válcem, a jeho součástí je více než sedmdesát figur umístěných v iluzivní krajině s architekturou z papíru a papírmašé. Těžce poškozený betlém prošel náročnou obnovou v letech 2012 -2018. Na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli byly postupně restaurovány dochované dvojrozměrné figury a architektura z papíru a trojrozměrné figury a terény z papírmašé. Části, dochované ve fragmentech, s rozsáhlými ztrátami originálu, byly zrestaurovány a citlivě doplněny. Samostatnou kapitolu tvořily figury, u kterých stupeň poškození barevné vrstvy neumožňoval opětné použití v betlému. Ty byly zpevněny a očištěny a podle nich byly, s využitím infračervené fotografie, zhotoveny rekonstrukce. Doplňování chybějících částí probíhalo metodou analogické rekonstrukce podle jediné dochované fotografie betléma, pocházející z doby kolem roku 1941, a s využitím dochovaných grafických předloh ze soukromých sbírek či z dobových pramenů a literatury. Právě dohledávání předloh, porovnávání jednotlivých typů a výběr vzorů vhodných pro rekonstrukci byla práce takřka detektivní. Restaurování Dětenického betlému představuje příklad široké mezioborové spolupráce, do níž byla kromě profesionálů zapojena i odborná a laická veřejnost. cze
dc.format p. 9-15 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Technické muzeum v Brně
dc.relation.ispartof Fórum pro konzervátory-restaurátory, volume 2019, issue: 1 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject infračervená fotografie cze
dc.subject optická mikroskopie cze
dc.subject conservation eng
dc.subject restoration eng
dc.subject reconstruction eng
dc.subject the nativity scene eng
dc.subject papermaché eng
dc.title Restaurování a rekonstrukce pohyblivého ozvučeného betlému z Dětenic – příběh takřka detektivní cze
dc.title.alternative Conservation-restoration and reconstruction of the audio-mechanical Nativity scene from Dětenice – almost a detective story eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The audio-mechanical Nativity scene from Dětenice was created between the second half of the 19th to the beginning of the 20th century by Vincenc Novotný, a room painter and a photographer. The Nativity scene consists of wooden framework, mechanical part comprising wooden, metal, leather and textile parts, an audio system with pipes, xylofon and a pin cylinder, and more than 70 figures placed in illusive landscape with architecture made of paper and papermaché. Badly damaged work of art was reconstructed between 2012 – 2018. Preserved flat/two dimensional figures and architecture made of paper and three dimensional figures and terrains out of papermaché underwent conservation-restoration treatment at the University of Pardubice, Faculty of Restoration in Litomyšl. The parts preserved in fragments with the vast loss of the original matter were restored and partly reconstructed. The paper figures, which were so badly damaged, that it was impossible to use them again in the Nativity scene, were consolidated, cleaned and the overall, a brand new reconstructions were made according to them. Drawing and painting of the reconstructions of missing parts were performed according to the only preserved historic photograph of the Nativity scene from around 1941. Graphic patterns and photographs from private collections were used as well. This searching for models, matching the types and selection of the optimal patterns for the reconstructions made almost a detective story from this kind of work. Conservation-restoration of the Nativity scene from Dětenice presents an example of a broad interdisciplinary cooperation with an important participation of the public. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion https://mck.technicalmuseum.cz/wp-content/uploads/2017/10/RESTAUROV%C3%81N%C3%8D-A-REKONSTRUKCE-POHYBLIV%C3%89HO-OZVU%C4%8CEN%C3%89HO-BETL%C3%89MU-Z-D%C4%9ATENIC-P%C5%98%C3%8DB%C4%9AH-TAK%C5%98KA-DETEKTIVN%C3%8D.pdf cze
dc.identifier.obd 39882964 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account