Validation of an anti-slip control method based on the angular acceleration of a wheel on a roller rig

Show simple item record

dc.contributor.author Zirek, Abdulkadir cze
dc.contributor.author Voltr, Petr cze
dc.contributor.author Lata, Michael cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:34:55Z
dc.date.available 2020-03-19T12:34:55Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 0954-4097 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74772
dc.description.abstract This study deals with the validation of an anti-slip control method that is based on the acceleration of a wheel. The method uses the angular acceleration signal and a threshold value to prevent the wheel from a severe slip. Initially, the implemented method was tested with an experimental roller rig under several wheel-roller surface conditions (half-dry, wet and greasy). Then, the validity of the control algorithm was verified using the numerical model of a full-scale roller rig that is built via the MATLAB editor, with the simulation scenarios following the experiments. The results from both experiments and simulations confirm that the acceleration-based slip regulation controller prevents the excessive wheel slip and improves the traction performance of a rail vehicle. Moreover, it is observed that the performance of the controller could be further improved by properly setting the control parameters of the acceleration-based slip regulation controller. eng
dc.format p. 2392-2405 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher SAGE
dc.relation.ispartof Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, volume 232, issue: 10 eng
dc.rights plný text článku není přístupný eng
dc.subject acceleration eng
dc.subject ASR eng
dc.subject slip eng
dc.subject adhesion eng
dc.subject control eng
dc.subject roller rig eng
dc.subject zrychlení cze
dc.subject ASR cze
dc.subject skluz cze
dc.subject adheze cze
dc.subject řízení cze
dc.subject experimentální zařízení cze
dc.subject kolo-kolejnice cze
dc.title Validation of an anti-slip control method based on the angular acceleration of a wheel on a roller rig eng
dc.title.alternative Validace protiskluzového řízení metodou založenou na úhlovém zrychlení mezi kolem a rotující kolejnicí cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tato studie se zabývá validací metody protiskluzového řízení, která je založena na zrychlení kola. Metoda používá signál úhlové akcelerace a prahovou hodnotu, aby se zabránilo kolu v prudkém skluzu. Zpočátku byla implementovaná metoda testována na experimentálním zařízení za několika podmínek povrchu kola a kolejnice (napůl suchá, mokrá a mastná). Poté byla platnost kontrolního algoritmu ověřena pomocí numerického modelu experimentálního zařízení, který byl vytvořen pomocí editoru MATLAB, se simulačními scénáři navazujícími na experimenty. Výsledky experimentů a simulací potvrzují, že regulační algoritmus založený na zrychlení zabraňuje nadměrnému prokluzu kola a zlepšuje trakční výkon kolejového vozidla. Kromě toho je pozorováno, že proces lze dále zlepšit správným nastavením regulačních parametrů regulátoru. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1177/0954409719881085 eng
dc.identifier.wos 000491375100001
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85074473449
dc.identifier.obd 39883432 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account