Application of the Activity-Based Costing to the Logistics Cost Calculation for Warehousing in the Automotive Industry

Show simple item record

dc.contributor.author Kučera, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:32:12Z
dc.date.available 2020-03-19T12:32:12Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.issn 1335-4205 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74748
dc.description.abstract Activity-based costing is one of the procedures that proved to be very suitable for the financial management of warehouse activities in the automotive industry. Accurate and up-to-date data enables managers to properly plan and manage all the warehousing related activities in the automotive industry. In the activity-based costing approach, overheads costs are allocated in relation to specific logistics activities of the company. The aim of the article is the application of activity-based costing to the logistics cost calculation for warehousing in the automotive industry. The article focuses on the practical application of activity-based costing to the logistics cost calculation for warehousing in the automotive industry to a particular logistics service provider. It highlights the positive and negative use of this method in the practical case study, which is one of the major qualitative scientific methods. The resulting effect of using the activity-based costing method should be to refine the information that is used for the decision-making problems of the top management of the logistics service provider. eng
dc.format p. 35-42 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher University of Žilina
dc.relation.ispartof Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), volume 21, issue: 4 eng
dc.rights open accesss eng
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject activity-based costing, logistics cost calculation for warehousing, automotive industry, logistics costs eng
dc.subject activity-based costing, kalkulace logistických nákladů skladování, automobilový průmysl, logistické náklady cze
dc.title Application of the Activity-Based Costing to the Logistics Cost Calculation for Warehousing in the Automotive Industry eng
dc.title.alternative Aplikace activity-based costing v kalkulaci logistických nákladů skladování v automobilovém průmyslu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Activity-based costing je jedním z postupů, který se ukázal jako velmi vhodný pro finanční řízení skladových činností v automobilovém průmyslu. Přesná a aktuální data umožňují manažerům řádně naplánovat a řídit veškeré činnosti související s uskladněním materiálu v automobilovém průmyslu. V přístupu activity-based costing jsou režijní náklady alokovány ve vztahu ke specifickým logistickým činnostem společnosti. Cílem článku je aplikace activity-based costing v kalkulaci logistických nákladů skladování v automobilovém průmyslu. Článek se zaměřuje na praktické použití activity-based costing v kalkulaci logistických nákladů skladování v automobilovém průmyslu u konkrétního poskytovatele logistických služeb. Zdůrazňuje kladné a záporné použití této metody v praktické případové studii, která je jednou z hlavních kvalitativních vědeckých metod. Výsledkem použití metody activity-based costing by mělo být upřesnění informací, které se používají pro rozhodovací problémy nejvyššího managementu poskytovatele logistických služeb. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://komunikacie.uniza.sk/index.php/communications/article/view/1515
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85073077547
dc.identifier.obd 39883014 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account