Effect of Temperature upon Pulp Bed Characteristics and Washing Efficiency

Show simple item record

dc.contributor.author Potůček, František cze
dc.contributor.author Rahman, Md. Mostafizur cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:18:13Z
dc.date.available 2020-03-19T12:18:13Z
dc.date.issued 2019 eng
dc.identifier.isbn 978-80-228-3148-2 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74631
dc.description.abstract The aim of this paper was to investigate the influence of the wash liquid temperature on the displacement washing efficiency of unbeaten unbleached kraft coniferous pulp. The simple axially dispersed plug flow model comprising one dimensionless criterion, the Péclet number, was used for displacement washing of black liquor from packed fibre bed using pure wash water with temperature of 10 to 60 °C. The pulp fibre beds were characterised by their hydraulic resistance, average specific resistance, porosity, and equivalent pore diameter, influencing the flow of wash liquid through pulp bed. From breakthrough curves, the wash yield and the Péclet number were evaluated. The results obtained showed that the wash yield is mainly influenced by the Péclet number, characterising the time dependence of alkali lignin removal from the pulp bed, however, the effect of the wash water temperature upon the wash yield was not proved in the given temperature range. eng
dc.format p. 24–36 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Technická univerzita vo Zvolene eng
dc.relation.ispartof ŠVOČ 60 : 60th International Student´s Scientific Conference eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject displacement washing eng
dc.subject fibre bed resistance eng
dc.subject kappa number eng
dc.subject kraft pulp eng
dc.subject wash yield eng
dc.subject vytěsňovací praní cze
dc.subject odpor vrstvy vláken cze
dc.subject kappa číslo cze
dc.subject sulfátová buničina cze
dc.subject prací výtěžek cze
dc.title Effect of Temperature upon Pulp Bed Characteristics and Washing Efficiency eng
dc.title.alternative Vliv teploty na vlastnosti vrstvy buničiny a účinnost praní cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem práce bylo vyšetřit vliv teploty prací kapaliny na účinnost vytěsňovacího praní sulfátové buničiny uvařené ze dřeva jehličnanů. K popisu vytěsňování černého louhu z vrstvy vláken buničiny byl vybrán disperzní tokový model obsahující bezrozměrné Pécletovo kritérium. K vytěsňování byla použita voda o teplotě od 10 do 60 °C. Teplota prací vody se projevila na změně hydraulického odporu vrstvy, její průměrné porozitě a na ekvivalentním průměru póru. Z průběhu pracích křivek byly vyhodnoceny prací výtěžek a Pécletovo kritérium, které jednoznačně ovlivňuje účinnost praní. Vliv teploty prací vody na účinnost praní se v daném teplotním rozmezí neprojevil. cze
dc.event 60th International Student´s Scientific Conference (06.05.2019 - 06.05.2019, Zvolen) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2019_005/Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů eng
dc.identifier.obd 39883165 eng
dc.note POTŮČEK, F., RAHMAN, M. Effect of Temperature upon Pulp Bed Characteristics and Washing Efficiency. In Proceedings of ŠVOČ 60th International Student Scientific Conference, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen, 6th May 2019, pp. 24–36. ISBN 978-80-228-3148-2. 11 stran Acknowledgements This work was supported by the Internal Grant Agency of University of Pardubice under the research project SGS_2019_005. eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account