Sociálně-ekonomický vývoj mikroregionů Středočeského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zdražil, Pavel
dc.contributor.author Kareš, Jan
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:46Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:46Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-06-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74576
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vývojem mikroregionů Středočeského kraje. Cílem práce je zhodnocení vývoje vybraných sociálních a ekonomických indikátorů Středočeského kraje na mikroregionální úrovni. Nejdříve jsou popisovány pojmy region, regionální rozvoj, regionální politika a až poté specifikace mikroregionů a Středočeského kraje. Vybrané sociální a ekonomické indikátory jsou zkoumány na mikroregionální úrovni. Výstupem této práce je komparace a identifikace trendů v rámci mikroregionů. U většiny vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů byl zjištěn nárůst s příznivým vlivem hlavního města České republiky na okolní mikroregiony. Na základě analýzy se lze domnívat, že mladé a aktivní obyvatelstvo se sdružuje v Praze i jeho okolních mikroregionech. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroregion cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject Středočeský kraj cze
dc.subject regionální disparity cze
dc.subject micro-region eng
dc.subject regional development eng
dc.subject Central Bohemian region eng
dc.subject regional disparities eng
dc.title Sociálně-ekonomický vývoj mikroregionů Středočeského kraje cze
dc.title.alternative Socio-economic development of micro-regions in the Central Bohemian Region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kraftová, Ivana
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated This work deals with the development of micro-regions in Central Bohemian. Overall aim of the thesis is to evaluate development of selected social and economic indicators of Central Bohemia Region at micro-regional level. At first, they are described terms of region, regional development, regional policy and after that, the specifications of micro-regions and Central Bohemian region. Selected social and economic indicators are examined at the micro-regional level. The output of this work is the comparison and identification of trend within of micro-regions. Most of the selected social end economic indicators showed an increase with a favorable influence of the Czech capital on the surrounding micro-regions. Bassed on the analysis, it can be assumed that the young and active population is concentrated in Prague and surrounding micro-regions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40216
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil členy komise s výsledky své diplomové práce na téma Sociálně-ekonomický vývoj mikroregionů středočeského kraje. Cílem práce bylo zhodnotit vývoj vybraných sociálních a ekonomických indikátorů Středočeského kraje na úrovni mikroregionů. Dále byla vedena rozprava, ve které student reagoval na otázky a připomínky položené vedoucím práce, oponentem a členy komise: Otázka 1. Jak lze řešit polarizaci, ke které, dle Vašeho zjištění, mezi mikroregiony Středočeského kraje dochází? Otázka 2. V tabulce 6 na str. 45 není uveden index stáří za rok 2015 (v textu komentář nezjištěn, jehož hodnota je z hlediska posouzení zlomu ve vývoji ukazatele významná. Zjistěte potřebné údaje k výpočtu, index stáří za rok 2015 vypočítejte a vyjádřete se, zda jde o zlomový rok z hlediska interpretace ukazatele či je tím zlomovým rokem až rok následující. Otázka 3. Které ekonomické subjekty ve Vaší analýze uvažujete? Všechny či pouze aktivní? Otázka 4. Vymezte, které správní obvody ORP považujete pro hypotézu 1 za "sousedící s Prahou" Otázka 5. Proč jste zvolil roky 2006, 2011 a 2017? Zkoumaná období nejsou stejně dlouhá. Student na uvedené otázky a připomínky reagoval. Komise byla s odpověďmi studenta spokojena. cze
dc.identifier.stag 34324
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account