Finanční trhy a investování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gogola, Ján
dc.contributor.author Chlubnová, Nicola
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:39Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:39Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74575
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finančním trhem a investováním. V teoretické části je popsán finanční systém, finanční rizika, majetkové a dlužnické cenné papíry, magický trojúhelník investování. Dále zde splývá teoretická část s praktickou, kde nejdříve definuji výnosnost a duraci. Poté následuje výpočet již zmíněné výnosnosti a durace. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční systémy cze
dc.subject jednoduchý model ekonomiky cze
dc.subject finanční rizika cze
dc.subject cenné papíry cze
dc.subject majetkové cenné papíry cze
dc.subject dlužné cenné papíry cze
dc.subject magický trojúhelník investování cze
dc.subject výnosnost cze
dc.subject durace cze
dc.subject financial systems eng
dc.subject simple model of economy eng
dc.subject financial risks eng
dc.subject securities eng
dc.subject equity securities eng
dc.subject debt securities eng
dc.subject magical investment triangle eng
dc.subject profitability eng
dc.subject duration eng
dc.title Finanční trhy a investování cze
dc.title.alternative Financial markets and investment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with financial market and investment. The theoretical part describes the financial system, financial risks, equity and debt securities, the magical investment triangle. Here is also the theoretical part with practical, where I first define profitability and duration. Then the calculation of the above mentioned profitability and duration is followed. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svoji bakalářskou práci s názvem Finanční trhy a investování. Cílem práce bylo popsat moderní finanční trh, finanční systém jako celek. Práce je zaměřena na různé kategorie finančního rizika a cenných papírů, výpočet výnosnosti a durace dluhových nástrojů. Byly položeny otázky: Vysvětlete význam pojmu durace pro investora.doc. Liběna Černohorská: Jestli byly porovnány výsledky výpočtu durace v Excelu proti ručnímu - odp.: nebyly. dr. Renáta Máchová formální nedostatek:magický trojúhelník není správně ocitován - chybí v seznamu citací a špatná webová stránka. doc. Liběna Černohorská: V obsahu chybí závěr.doc. Bohdan Linda: V čem spočívala podstata korunových dluhopisů? Studentka nevěděla. doc. Bohdan Linda: Co jsou to drahé a levné peníze. Studentka odpověděla. dr.David Zapletal: Jak byste definovala nízké a vysoké úrokové sazby? Studentka odpověděla s potížemi.doc. Liběna Černohorská: Jak byste definovala systémové riziko? Studentka odpověděla. cze
dc.identifier.stag 39347
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account