Etika ve veřejné správě České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika
dc.contributor.author Vašáková, Tereza
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:30Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:30Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74574
dc.description.abstract Bakalářská práce Etika ve veřejné správě České republiky vymezuje pojmy etika, korupce, veřejná správa, etický kodex a zaměřuje se na etiku a morálku úředníků veřejné správy při jejich práci. V praktické části rozebírá korupční jednání ve veřejné správě jako projev neetického jednání a etické kodexy v České republice. V závěru vyhodnocuje provedenou analýzu. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cze
dc.subject korupce cze
dc.subject etický kodex cze
dc.subject morálka cze
dc.subject úředníci cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject Index vnímání korupce cze
dc.subject Transparency International cze
dc.subject ethics eng
dc.subject corruption eng
dc.subject code of ethics eng
dc.subject morals eng
dc.subject clerks eng
dc.subject public administration eng
dc.subject Corruption Perception Index eng
dc.subject Transparency International eng
dc.title Etika ve veřejné správě České republiky cze
dc.title.alternative Ethics in Public Administration of the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis Ethics in Public Administration of the Czech Republic defines terms such as ethics, corruption, public administration, code of ethics, and focuses on the ethics and morality of public officials at their work. The practical part of the thesis analyses corrupt behaviour in public administration as a manifestation of unethical behaviour and codes of ethics in Czech republic. The last chapter evaluates the carried out analysis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40208
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Byly položeny následující otázky: Jaké jsou Vaše vlastní návrhy a doporučení pro zvýšení účinnosti Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy? Na str. 42-43 uvádíte, že jako jeden z hlavních přínosů Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy z roku 2012 uvádí Vláda ČR ochranu oznamovatelů korupce. Můžete blíže specifikovat, v čem tato ochrana spočívá, když se v prostředí ČR dlouhodobě diskutuje přijetí zákona na ochranu whistleblowerů, a tedy nedostatečně ošetření této oblasti? Definujte pojem klientelismus. Jaký je rozdíl mezi etickým/neetickým jednáním a korupčním jednáním? Práci byly vytknuty stylistické nedostatky a nepochopení základním pojmů, které studentka v práci používá. Stupeň naplnění cíle byl komisí shledán jako nízký. cze
dc.identifier.stag 36936
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account