Občanská vybavenost obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Miloslava
dc.contributor.author Kašpar, Tomáš
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:02Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:02Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2018-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74567
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje současný stav v oblasti občanské vybavenosti v obcích ORP Pardubice s ohledem na bezbariérovost. Vybrány jsou ty obce, které mají méně než 2 000 obyvatel. Obcí je celkem 52. Cílem práce je zanalyzovat existenci a dostupnost vybavenosti v těchto obcích se zaměřením na bezbariérový přístup a navrhnout skupiny obcí s podobnou občanskou vybaveností. V případě potřeby budou obcím navrhnuty dotační programy, které jim pomohou docílit důležitého bezbariérového prostředí. cze
dc.format 106 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject občanská vybavenost cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject data cze
dc.subject bezbariérové prvky cze
dc.subject civic amenities eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject data eng
dc.subject barrier-free elements eng
dc.title Občanská vybavenost obcí cze
dc.title.alternative Civic amenities of municipalities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jirava, Pavel
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis describes the current state of civic amenities in the municipalities of ORP Pardubice with regard to barrier-free status. Those municipalities with less than 2,000 inhabitants are selected. The total number of municipalities is 52. The aim of the thesis is to analyze the existence and availability of facilities in these municipalities with a view to barrier-free access and to propose groups of municipalities with similar amenities. If necessary, municipalities will be offered subsidy programs to help them achieve an important barrier-free environment. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student představil práci na téma Občanská vybavenost obcí. Během obhajoby se student zaměřil na objasnění analýzy dat včetně aplikace vybraných statistických metod či metod data miningu. Cílem práce bylo navrhnout skupiny obcí s podobnou občanskou vybaveností na základě vlastního dotazníkového šetření nebo jiné formy sběru dat. Během obhajoby odpověděl na otázky vedoucího a oponenta diplomové práce: Otázka 1: Proč jste zvolil právě obce ORP Pardubice pod 2000 obyvatel? Otázka 2: V příloze J se vyskytují dvě obce s poměrně vysokou hodnotou počtu prvků na obyvatele (Němčice, Dříteč), dokážete vysvětlit proč tomu tak je? Následně proběhla rozprava k diplomové práci, při které student odpovídal na následující otázky: Měl jste také dolní hranici počtu obyvatel v obcích. Proč jste se hned řešil vybavenost pro postižené, když máte v práci občanskou vybavenost. Co všechno chápete pod občanskou vybaveností. Proč nekoresponduje celkový počet shluků s tabulkou shluků. cze
dc.identifier.stag 34284
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account