Webová grafická aplikace pro řešení 2D řezného problému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bažant, Michael
dc.contributor.author Kůla, Petr
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:02:34Z
dc.date.available 2020-02-05T10:02:34Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74562
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice řezného problému. Byla navržena webová aplikace s grafickým a textovým výstupem umožňující optimálně umístit tvary s cílem minimalizovat odpad materiálu. V teoretické části práci se nachází popis a rozdělení řezného problému, v praktické části je popis použitých technologií a implementace webové aplikace. cze
dc.format 39 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject řezný problém cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject strip packing cze
dc.subject bin packing cze
dc.subject PHP cze
dc.subject HTML cze
dc.subject cutting stock problem eng
dc.subject web application eng
dc.subject strip packing eng
dc.subject bin packing eng
dc.subject PHP eng
dc.subject HTML eng
dc.title Webová grafická aplikace pro řešení 2D řezného problému cze
dc.title.alternative Web graphic application for 2D cutting stock problem solution eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is devoted to the cutting stock problem. A web-based application with graphical and text output has been designed to optimally position shapes to minimize material waste. In the theoretical part of the thesis, there is description and division of cutting stock problem, in practical part, there is description of used technologies and implementation of web application. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro řešení 2D řezného problému z oblasti lineárního programování. Vedoucí práci považuje za velmi zdařilou jak po teoretické, tak po praktické stránce. Dle systému pro kontrolu plagiátorství je nejvyšší míra shody u všech odevzdaných souborů 7 %, u samotného textu bakalářské práce potom méně než 5 %. Na základě těchto výsledků bylo konstatováno, že práci nelze považovat za plagiát. Práce byla zkontrolována v systému IS/STAG a nejeví známky plagiátorství. cze
dc.identifier.stag 37368
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account