Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kysela, Jiří
dc.contributor.author Černota, Michal
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:02:32Z
dc.date.available 2020-02-05T10:02:32Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-12-10
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74560
dc.description.abstract Tato bakalářská práce informuje o mobilních datových technologiích a jejich využití na území České republiky. Práce také popisuje mobilní datové technologie generace 2,5 a vyšší, včetně jejich užití. Práce taktéž obsahuje výsledky měření přenosových rychlostí mobilního Internetu poskytovaného základními mobilními operátory (O2, T-Mobile a Vodafone) v České republice na několika referenčních místech ve vybraných městech. Část výzkumu se zabývá nasazením mobilní technologie v konkrétní firmě a následné provedení analýzy využití mobilního Internetu. Součástí této bakalářské práce je webová aplikace, jejíž hlavní účel je výběr nejvhodnějšího poskytovatele mobilního Internetu na základě zadaných vstupních parametrů. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mobilita cze
dc.subject Internet cze
dc.subject data cze
dc.subject technologie cze
dc.subject poskytovatel připojení cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject připojení cze
dc.subject sítě cze
dc.subject GPRS cze
dc.subject EDGE cze
dc.subject HSDPA cze
dc.subject HSUPA cze
dc.subject HSPA cze
dc.subject LTE cze
dc.subject LTE-A cze
dc.subject mobility eng
dc.subject Internet eng
dc.subject data eng
dc.subject technology eng
dc.subject connection provider eng
dc.subject application eng
dc.subject connection eng
dc.subject network eng
dc.subject GPRS eng
dc.subject EDGE eng
dc.subject HSDPA eng
dc.subject HSUPA eng
dc.subject HSPA eng
dc.subject LTE eng
dc.subject LTE-A eng
dc.title Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR cze
dc.title.alternative Usability and Efficiency of Mobile Internet Connection in Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-13
dc.description.abstract-translated This bachelors thesis describes mobile data technologies and their usability in the Czech republic. It describes mobile data technologies of the 2,5 generation and higher, including their usability. This document contains results of the data transfer speed measurements, provided by the most popular mobile Internet providers (O2, T-Mobile and Vodafone) in the Czech Republic in several frequent places in a selected cities as well. Part of the research deals with the deployment of a mobile technology used in a specific company and the analysis of the mobile Internet usage in the company. Part of this bachelor thesis is a web application, which chooses the most ideal mobile Internet provider by the parameters entered. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem této bakalářské práce v teoretické části je zmapování současného stavu mobilního lnternetu v České republice a řešení problému využitelnosti mobilního lnternetu pro komerční (či neziskové) subjekty a jejich aktivity. Zmapování stavu mobilního lnternetu zahrnuje všechny v ČR dostupné mobilní datové technologie. Téma bakalářské práce je velmi aktuální, s potenciálem předložit fakta o reálné kvalitě mobilního internetu v ČR a jeho využití komerčními firmami. Hlavní teoretický i praktický cíl byl studentem v bakalářské práci bez výhrady naplněn, kromě webové aplikace, od které po domluvě s vedoucím bakalářské bylo ustoupeno. Plagiátorství bylo posouzeno, avšak v případě výskytů vyšší míry shody (>15%) se jedná pouze o automaticky generované soubory vývojového prostředí lDE, které nejsou plagiátem. Práce byla zkontrolována v systému IS/STAG a jeví se velká shoda, avšak dle hodnocení komise se nejeví jako plagiát. cze
dc.identifier.stag 37356
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account