Motivace vysokoškolských studentů ke studijním pobytům v zahraničí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Pokorná, Veronika
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:45Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:45Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74555
dc.description.abstract Práce se zabývá motivací studentů Univerzity Pardubice pro studijní pobyty v zahraničí. Teoretická část se zaměřuje na témata související s cíli práce včetně vymezení pojmu motivace, programu Erasmus+ a dalších programů, možností zahraničních výjezdů v rámci Univerzity Pardubice a představení dalších výzkumů na podobná témata. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum formou rozhovorů se studenty Univerzity Pardubice. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Erasmus+ cze
dc.subject mezinárodní spolupráce cze
dc.subject mobility cze
dc.subject studenti cze
dc.subject studijní pobyty cze
dc.subject Erasmus+ eng
dc.subject international cooperation eng
dc.subject mobility eng
dc.subject students eng
dc.subject study stays eng
dc.title Motivace vysokoškolských studentů ke studijním pobytům v zahraničí cze
dc.title.alternative Motivation of university students to study abroad eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the motivation of students of the University of Pardubice for study stays abroad. The theoretical part focuses on topics related to the goals of the work, including the definition of the concept of motivation, Erasmus + program and other programs, the possibilities of foreign study stays within the University of Pardubice and it introduces other researches on similar topics. In the practical part, a qualitative research is conducted in the form of interviews with students of the University of Pardubice. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka představila téma práce, motivaci, cíle, metody a výsledky. Odpověděla na otázky vedoucí a oponentky. cze
dc.identifier.stag 39070
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account