Preference hodnot v současných partnerských vztazích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana
dc.contributor.author Podzimková, Pavlína
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:43Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:43Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-27
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74553
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá preferencemi hodnot v současných partnerských vztazích a obsahuje dvě části. Teoretická část se zaměřuje na hodnoty a partnerské vztahy. Obsah teorie zahrnuje vymezení hodnot, lidské potřeby, dále preference hodnot a hodnotovou orientaci. V neposlední řadě uvádí charakteristiku mladé dospělosti, definici partnerství, zabývá se výběrem partnera, etapami partnerských vztahů, vzájemným očekáváním mužů a žen ve vztahu. Praktická část je provedena na základě kvantitativního šetření formou dotazníku. Jeho hlavním cílem je zjistit u mužů a žen ve věkovém rozmezí 20 - 25 let hodnoty, které preferují při výběru životního partnera. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject partnerské vztahy cze
dc.subject muži cze
dc.subject ženy cze
dc.subject hodnoty cze
dc.subject relationships eng
dc.subject men eng
dc.subject women eng
dc.subject values eng
dc.title Preference hodnot v současných partnerských vztazích cze
dc.title.alternative Value Preferences in Current Relationships eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the value preferences in contemporary relationships and is divided into two parts. The theoretical part concentrates on the values and relationships. Content of the theoretical part includes the specification of values, human needs, value preferences and value orientation. Finally, it states the characteristics of young adulthood, definition of a relationship, the way people choose a partner, phases of relationship and reciprocal expectations of men and women in relationships. The practical part is executed in a form of a quantitative questionnaire. Its main goal is to ascertain the preferable values of men and women between the ages of 20 to 25 years old while choosing a life partner. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka představila téma práce, motivaci ke zpracování , cíle, metody a výsledky. Odpověděla na otázky vedoucí a oponentky práce. cze
dc.identifier.stag 37056
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account