Péče o nezaměstnané osoby nad 50 let věku na trhu práce v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Kolínová, Veronika
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:42Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:42Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-27
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74552
dc.description.abstract Moje práce se bude zabývat pojmem a problematikou diskriminace na trhu práce. Zaměřím se na skupiny osob, které jsou na trhu práce z různých důvodů diskriminovány vůči ostatním. Důraz zde kladu především na osoby starší 50 let věku. Zajímám se dotazy na pracovníky o to, co pro tyto osoby může udělat a co vše i koná úřad práce. Metodou polostrukturovaného rozhovoru s uchazeči zjišťuji jejich pocity a názory na možnosti pomoci ze strany úřadu práce. V teoretické části hledám možnosti uplatnění uchazečů nejen zdravých, ale i těch s různým zdravotním omezením, jako jsou změněná pracovní schopnost či částečný invalidní důchod. Zajímá mne i otázka vlivu sociálního zázemí a jeho dopady na psychiku a emoce nezaměstnaného. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject diskriminace cze
dc.subject úřad práce cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject celoživotní učení cze
dc.subject rekvalifikace cze
dc.subject unemployment eng
dc.subject discrimination eng
dc.subject labor office eng
dc.subject labor market eng
dc.subject lifelong learning eng
dc.subject requalification eng
dc.title Péče o nezaměstnané osoby nad 50 let věku na trhu práce v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative Care for unemployed people, who are over 50 years old, in the Pardubice Region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ehlová, Marcela
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated My thesis will deal with the concept and problems of discrimination in the labor market. I will focus on groups of people which are discriminated against the others in the labor market for various reasons. I place emphasis especially on persons over 50 years of age. I am asking employees a question what could labor office do and already does for them. Using the method of semi-structured interview with applicants I find out their feelings and opinions on the possibilities of applying not only for healthy applicants, but those with various health restrictions, such as theo nes with changed working ability or partial disability pension. I am also interested in the question of the impact of social background and its impact on the psyche and emotions of the unemployed. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka představila stručně téma práce, motivaci, cíle, metody a výsledky. Odpověděla na otázky vedoucího a oponentky. cze
dc.identifier.stag 37050
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account