Život s drogově závislým

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Boučková, Monika
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:34Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:34Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-06-15
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74551
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na problematiku soužití s uživateli drog. Nebude tedy primárně řešit, jak otázku drogové závislosti vnímají a interpretují samotní uživatelé, ale zaměří se na perspektivy jejich rodičů, sourozenců, partnerů a blízkých přátel. Bude analyzovat, nakolik byly ovlivněny vztahy v rodinách a v partnerstvích poté, když jednotliví aktéři zjistili, že jejich příbuzný/partner/blízký přítel bere drogy, popřípadě, je na nich závislý. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject život cze
dc.subject drogy cze
dc.subject závislost cze
dc.subject life eng
dc.subject drugs eng
dc.subject dependency eng
dc.title Život s drogově závislým cze
dc.title.alternative Life with a drug addicted eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Viková, Lada
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issue of coexistence with the drug user. It will not primarily deal with how is drug addiction perceived and interpreted by its users but it will be examined from the perspective of their parents, siblings, partners and close friends. It will analyze, how much was the relationship with family and partners influenced after they found out that their relatives / partners / close friends are drug addicts or that they are dependent on them. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci, cíle, metody, závěry. Vedoucí i oponentka přečetli své posudky, proběhla krátká debata a shrnutí. KOmise se shodla na celkovém hodnocení. cze
dc.identifier.stag 37110
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account