Z etnografie malé obce ve Středních Čechách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada
dc.contributor.author Kozák, Radim
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:34Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:34Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-08-19
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74550
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá etnografií malé obce ve Středních Čechách. Snaží se popsat důležitost vedení malé Obce a jejich vliv na kvalitu života obyvatel ve vesnici. Pro interpretaci dat byla využita teorie kapitálů. Práce se snaží odpovědět na základní výzkumnou otázku: Jaký vliv má současné vedení obce na kvalitu života lidí ve vesnici? Informace, které jsou vpráci popsány, byly získány na základě zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject etnografie obce cze
dc.subject malé obce cze
dc.subject obecní politika cze
dc.subject pospolitost cze
dc.subject moc cze
dc.subject společenské a kulturní akce cze
dc.subject sociální kapitál cze
dc.subject autorita cze
dc.subject sociální vazby cze
dc.subject starosta cze
dc.subject municipality ethnography eng
dc.subject small communities eng
dc.subject municipal politics eng
dc.subject community eng
dc.subject power eng
dc.subject social and cultural events eng
dc.subject social capital eng
dc.subject authority eng
dc.subject social relations eng
dc.subject mayor eng
dc.title Z etnografie malé obce ve Středních Čechách cze
dc.title.alternative From the ethnography of small village in Central Bohemia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Retka, Tomáš
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the ethnography of a small village in Central Bohemia. It tries to describe the importance of leading a small community and their influence on the life of the village's inhabitants. The work also includes the social capital of the Village. The thesis tries to answer the basic research question: What influence does the current management of the Village have on the life of people in the village? The information described in the work are based on observation and semi-structured interviews. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student představil svou BP, cíl výzkumu, metody, vedoucí práce i oponent přečetli svůj posudek. Student reagoval na vybrané výtky, Komise se následně shodla na hodnocení práce stupněm C. cze
dc.identifier.stag 36987
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account