Two-pronged Rhetorics in Contemporary America

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Michal
dc.contributor.author Stuchel, Viktor
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:26Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:26Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-08-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74547
dc.description.abstract This thesis deals with the contrastive rhetorics of Donald J. Trump and Hillary R. Clinton during their journey as presidential candidates for the Oval Office during the 2016 American elections. The first part delves into the history of current American political system by portraying Alexander Hamilton and his centralised fiscal and federal government policies against his rival, Thomas Jefferson, who preferred a collection of strong and independent agrarian states. The second part creates theoretical foundation on different conceptual metaphors explored by G.Lakoff, M.Johnson and other linguists. The corpus analysis, which is preceded by chapter dedicated to some background information on the presidential candidates, uses the already established theory in order to find conceptual metaphors which should help to further interpret the intended meaning in their respective speeches. eng
dc.format 132 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Clinton, Hillary cze
dc.subject Trump, Donald cze
dc.subject rétorika cze
dc.subject konceptuální metafora cze
dc.subject prezidentské volby cze
dc.subject obrazný jazyk cze
dc.subject Clinton, Hillary eng
dc.subject Trump, Donald eng
dc.subject rhetorics eng
dc.subject conceptual metaphor eng
dc.subject presidential elections eng
dc.subject figurative language eng
dc.title Two-pronged Rhetorics in Contemporary America eng
dc.title.alternative Dvojí rétorika dnešní Ameriky cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní rétorikou Donalda J. Trumpa a Hillary R. Clintonové během jejich politické kampaně na úřad prezidenta Spojených států v roce 2016. První část se ponoří do historie současného politického systému zobrazením Alexandra Hamiltona a jeho centralizované fiskální a federální politice proti jeho soupeři, Thomasovi Jeffersonovi, který upřednostňoval sdružení samostatně nezávislých a silných států. Další část vysvětlí základy různých konceptuálních metafor, které objasnili G.Lakoff, M.Johnson a další lingvisti. Následuje krátká kapitola, která slouží jako podklad pro vysvětlení několika okolností výše zmíněných kandidátů. Analýza korpusu použije teorii druhé kapitoly pro vyhledání konceptuálních metafor, které pomohou lépe interpretovat cílený význam proslovů. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Student představil téma své práce a reagoval na podněty a dotazy vznesené v posudcích. Vysvětlil aplikaci Mc Luhanovy teorie na způsob vedení předvolební kampaně a shrnul zákl. metafory užívané v prezident.projevech. cze
dc.identifier.stag 37274
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account