Schopnost České republiky kontrolovat riziko epidemie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pernica, Bohuslav
dc.contributor.author Pospíšilová, Iva
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:18Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:18Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-06-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74546
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá schopností ČR kontrolovat riziko epidemie. Je zde vysvětlena role aktérů z řad veřejné správy při ochraně zdraví a života obyvatelstva; zejména je vysvětlena jejich schopnost podílet se na kontrole epidemií, tak jak to předpokládá Pandemický plán ČR. Formou případové studie pro Kraj Vysočina v letech 2017 až 2018 je ukázána schopnost státu kontrolovat chřipkovou epidemii pomocí protiepidemických opatření. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject infekční nemoci cze
dc.subject ochrana veřejného zdraví cze
dc.subject protiepidemická opatření cze
dc.subject zdravotní politika cze
dc.subject national security eng
dc.subject infectious diseases eng
dc.subject anti-epidemic measures eng
dc.subject public health protection eng
dc.subject health policy eng
dc.title Schopnost České republiky kontrolovat riziko epidemie cze
dc.title.alternative National capabilities for controlling risks of epidemics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-15
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the topic of preventing the Czech Rebuplic from epidemics. The thesis focuses on public actors in charge of public health preservation in accordance with the Pandemic plan of the Czech Republic. Their capabilities for controlling the infectious diseases are described in particular. As a single case study, the state ability to prevent the population from a pandemic is presented. This study is about controlling an influenza epidemic by public measures taken in the Vysočina Region in 2017-2018. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40214
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka představila komisi bakalářskou práci s názvem Schopnost České republiky kontrolovat riziko epidemie. Cílem práce bylo s využitím definice pojmů veřejného zdraví a bezpečnosti České republiky popsat soubor opatření a schopností, kterými vláda České republiky disponuje pro potřeby kontroly rizika epidemie a pomocí případové studie k šíření chřipky v ČR ukázat jejich použití. Studentce byly položeny následující otázky: Co bylo příčinou snížení epidemického prahu, který uvádíte? Měl by být tento práh znovu zvýšen, jestliže se od 1. 7. 2019 zdravotnický systém vrátil v případě lékařské diagnostiky respiračních nemocí do situace kontroly veřejného zdraví před snížením epidemického prahu? Práh je jedna úroveň. Proč se ve vaší práci hovoří o 1600-1800 případech chřipky na 100 000 obyvatel. Co znamenají čísla na horizontální ose v grafu: Chřipková sezona 2017/2018 v Kraji Vysočina? Vyjádřete se k fázím v tomto grafu. Při srovnání Tabulky 2 a mapy Relativní nemocnost v jednotlivých krajích na 100 000 obyvatel v roce 2018 je počet lůžek správně alokován? Proč máte v legendě mapy pásmo nad 4 000, když není v mapě vizualizováno? Proč je v Kraji Vysočina dobrá situace? Studentka dokázala na položené otázky z části odpovědět. Cíl práce byl splněn. cze
dc.identifier.stag 36913
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account