Hodnocení veřejných financí v zemích EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Provazníková, Romana
dc.contributor.author Albertová, Žaneta
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:33:54Z
dc.date.available 2020-02-05T09:33:54Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-06-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74542
dc.description.abstract Tato práce se zabývá hodnocením veřejných financí v členských zemích Evropské unie. V úvodu práce jsou definovány základní pojmy, fiskální kritéria a ukazatele veřejných financí. Další část je věnována komparaci a zhodnocení veřejných financí v členských státech prostřednictvím statistického aparátu. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejné finance cze
dc.subject veřejný dluh cze
dc.subject veřejný deficit cze
dc.subject daňová kvóta cze
dc.subject veřejné příjmy cze
dc.subject veřejné výdaje cze
dc.subject public finance eng
dc.subject government debt eng
dc.subject government deficit eng
dc.subject tax ratio eng
dc.subject government revenue eng
dc.subject government expenditure eng
dc.subject cluster analysis eng
dc.title Hodnocení veřejných financí v zemích EU cze
dc.title.alternative Public finance assessment in EU Member States eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sobotka, Martin
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated This thesis deals with assessment public finances in Member States of the European Union. At the beginning are defined too basic concepts, fiscal criteria and indicators of public finances. Another part is devoted to comparison and the evaluation of public finance in the Member States with using cluster analysis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40207
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Byly položeny následující otázky: Mohla by diplomantka zhodnotit situaci veřejných financí v Itálii? Ze shlukové analýzy podle dynamizovaných průměrů za pokrizové období 2014-2017 vyplývá, že Itálie je zařazena do shluku č. 5 s nízkým nárůstem či snižováním veřejného dluhu (tj. země, které se snaží o jistou udržitelnost veřejných financí). Současná realita v Itálii této skutečnosti příliš neodpovídá. O této zemi se hovoří jako o další rizikové zemi pro EMU celou a EU. V komentářích se objevuje zhodnocení chování vždy celé skupiny zemí daného shluku, čímž se ztrácí přehled o konkrétních podniknutých krocích národních vlád. Bylo by možné na konkrétním příkladu vybrané země přiblížit, jak se její vláda vypořádala s vysokou zadlužeností (tj. které konkrétní kroky provedla)? Zmiňovala jste se o dynamice růstu. Jak jste dynamiku stanovovala? Studentka dostatečně odpovídala na položené otázky. cze
dc.identifier.stag 34212
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account