Flexibilita v oblasti pracovní doby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Maška, Michal
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:33:37Z
dc.date.available 2020-02-05T09:33:37Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-28
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74538
dc.description.abstract Cílem práce je analyzovat po právní a ekonomické stránce využití flexibilních forem pracovní doby u vybraných zaměstnavatelů z různých ekonomických sektorů. Předmětem analýzy bude zejména pružná pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; součástí práce bude komparace právní úpravy a využití těchto institutů s vybranými členskými státy EU. Na základě analýzy bude provedena syntéza zjištěných poznatků a podány návrhy a doporučení ke zlepšení, ať již cílené na vybrané podniky, tak ke změnám právní úpravy. cze
dc.format 72 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject flexibilita cze
dc.subject flexikurita cze
dc.subject pracovní doba cze
dc.subject flexibilita pracovní doby cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject zaměstnavatelé cze
dc.subject flexibility eng
dc.subject flexicurity eng
dc.subject working hours eng
dc.subject working time flexibility eng
dc.subject employees eng
dc.subject employers eng
dc.title Flexibilita v oblasti pracovní doby cze
dc.title.alternative Flexibility in working hours eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rohr, Karel
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyze the legal and economic aspects of the use of flexible forms of working time for selected employers from various economic sectors. The analysis will focus in particular on flexible working hours, part-time work or agreements on work done outside employment. Part of the work will be comparison of regulation and the use of these institutes with selected EU Member States. Based on an analysis will be conducted synthesis of findings and made suggestions and recommendations for improvement, whether targeted at selected businesses and to changes in legislation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu práce snázvem: Flexibilita v oblasti pracovní doby Otázky dle posudku vedoucího diplomové práce: Jaký je Váš názor na institut sdíleného pracovního místa a možnosti jeho využití v ČR? Otázky dle posudku oponenta diplomové práce: Považujete za přiměřenou právní ochranu slabší strany (zaměstnance) v případech dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr? Vidíte zde nějaký prostor pro zlepšení? Považoval byste za přínosné - zejména s ohledem na zjištění uvedená ve vaší práci, pokud by se oproti stávajícímu stavu více uplatňovaly dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a tzv. home office u státních zaměstnanců, v oblasti státní správy? A je to vůbec možné a reálně proveditelné v tomto sektoru? Student na otázky reagoval. cze
dc.identifier.stag 36405
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account