Problematika implementace informačního systému pohledem systémové dynamiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčková, Hana
dc.contributor.author Labská, Michaela
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:32:45Z
dc.date.available 2020-02-05T09:32:45Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2018-12-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74508
dc.description.abstract Práce se zabývá zaváděním informačních systémů do organizace a popisuje kritické faktory implementačních projektů. Jako nástroj k popisu procesu implementace používá teorii systémové dynamiky a počítačem podporované simulační prostředí. V práci je popsáno třináct existujících studií problematiky zavádění informačních systémů z konferencí System Dynamics Society a model jedné z nich je použit jako případová studie ve vybrané firmě. Na závěr jsou porovnány výsledky simulací těchto dvou studií. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject informační systémy cze
dc.subject implementace informačního systému cze
dc.subject implementační projekty cze
dc.subject kritické faktory úspěchu cze
dc.subject systémová dynamika cze
dc.subject simulace cze
dc.subject Vensim cze
dc.subject information systems eng
dc.subject implementation of information systems eng
dc.subject implementation projects eng
dc.subject critical success factors eng
dc.subject system dynamics eng
dc.subject simulation eng
dc.subject Vensim eng
dc.title Problematika implementace informačního systému pohledem systémové dynamiky cze
dc.title.alternative The issue of implementation of the information system by the view of system dynamics eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Komárková, Jitka
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated The thesis deals with implementation of information systems into organization and describes critical success factors of implementation projects. As tool for describing the process of implementation is used a theory of system dynamics and a computer aided simulation. In this thesis are described thirteen studies dealing with implementation of information systems presented at conferences of System Dynamics Society group and a model of one of these is used as a case study in a real chosen organization. Last part of thesis compares the simulation results of both of the studies. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40260
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila práci na téma Problematika implementace informačního systému pohledem systémové dynamiky. Během obhajoby se studentka zaměřila na objasnění jednoho z modelů a ověření jeho použitelnosti na případové studii. Cílem práce bylo porovnání modelů systémové dynamiky používaných pro simulaci procesu implementace informačního systému. Během obhajoby odpověděla na otázky vedoucího a oponenta diplomové práce: 1. Porovnejte popsané modely přehlednou formou tabulky, na základě zvolené sady kritérií. 2. Uveďte, zda jsou všechny studie popsané a použité v práci obdobné svým rozsahem (např. časová náročnost projektu, výše investice, počet uživatelů, rozsah změn, počet modulů zaváděného IS, tj. je vůbec možné je porovnat. 3. V práci zdůrazňujete nutnost komunikace při implementaci informačního systému do organizace. Mohla byste přesněji specifikovat, v jakých fázích byla komunikace bariérou případové studii? Následně proběhla rozprava k diplomové práci, při které studentka odpovídala na následující otázky: Jak byl definován pohled systémové dynamika ve vaší práci? Čím si vysvětlujete odlišné výsledky modelů? Zjistila jste v literatuře, jestli lze problém řešit jinak, něž systémovou dynamikou? Použila jste i jiný pohled než systémovou dynamikou? cze
dc.identifier.stag 34392
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account