Soňa Sirotková v kontextu literární kultury kolínského regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pató, Marta
dc.contributor.author Auersvaldová, Natálie
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:32:21Z
dc.date.available 2020-02-05T09:32:21Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2018-06-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74503
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou regionu, románu, fantasy žánru, literární postavě, literárnímu prostorua regresní terapie. Praktická část nabízí informace o kolínské knihovně, propagaci knih a hlavně o spisovatelce Soně Sirotkové a analyzuje autorčina díla. Cílem práce je představení autorky Soni Sirotkové, jejích děl, kolínské literární činnosti a dalších kolínských spisovatelů. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Soňa Sirotková cze
dc.subject regiony cze
dc.subject kolínský region cze
dc.subject kolínští spisovatelé cze
dc.subject současná česká literatura cze
dc.subject Soňa Sirotková eng
dc.subject regions eng
dc.subject Kolín region eng
dc.subject writers from Kolín eng
dc.subject contemporary Czech literature eng
dc.title Soňa Sirotková v kontextu literární kultury kolínského regionu cze
dc.title.alternative Soňa Sirotková in the Context of Literary Culture of Kolín Region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Studený, Jiří
dc.date.accepted 2020-01-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part deals with issues of region, novel, fantasy genre, literary character, literary spaceand regression therapy. The practical part offers informations aboutlibrary in Kolín, promotion of books in particularthe writer Soňa Sirotková and analyzes the work of the author.The aim of the work is to present the author Soňa Sirotková and her works, literary activity in Kolín and other writers from Kolín. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Seznámení s tematikou a metodologií práce. 2. Recenze vedoucího a oponenta. 3. Diskuse o věcných a metodologických otázkách cze
dc.identifier.stag 32587
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account