Teoretické základy procesů tvarování skla

Show simple item record

dc.contributor.author Menčík, Jaroslav
dc.date.accessioned 2019-12-12T08:54:59Z
dc.date.available 2019-12-12T08:54:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-80-7560-270-1 (tisk)
dc.identifier.issn 978-80-7560-271-8 (e-kniha)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74486
dc.description.abstract Tato stručná kniha se zabývá fyzikálními základy procesů tvarování skla. První kapitola podává přehled tvarovacích technologií. Ve druhé kapitole následují vlastnosti skla důležité pro tvarování. Přesnější informace o tvarování se získávají modelováním, zejména počítačovým, což je tématem třetí kapitoly. Čtvrtá kapitola se zabývá viskoelastickou odezvou. Kapitoly 5-8 pojednávají o tvarování plochého skla, tyčí, trubic a skleněných vláken, a o tvarování ve formách, včetně otázek odvodu tepla a optimalizace procesu. Devátá kapitola se zabývá jevy, které zhoršují jakost výroby: drsnost povrchu, lepení skloviny na formu a vznik trhlinek na povrchu. Desátá kapitola je věnována fyzikální podobnosti a obecným otázkám modelování. Text je doplněn četnými obrázky, odkazy na literaturu a rejstříkem. cze
dc.format 124 s.
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access en
dc.subject sklo cze
dc.subject tvarování skla cze
dc.subject vlastnosti skla cze
dc.subject tvarovací procesy cze
dc.subject ploché sklo cze
dc.subject tyče cze
dc.subject trubice cze
dc.subject skleněná vlákna cze
dc.subject formy cze
dc.subject rozměrová analýza cze
dc.subject teorie podobnosti cze
dc.subject tvarovací technologie cze
dc.subject modelování cze
dc.title Teoretické základy procesů tvarování skla cze
dc.title.alternative Theoretical principles of glass forming processes en
dc.type Book cze
dc.description.abstract-translated This concise book deals with physical principles of glass forming processes. The first chapter gives an overview of glass forming technologies. The next chapter summarises the glass properties important for forming. More accurate information on forming is provided by modelling, done mostly on computers. This is the topic of the third chapter. Chapter 4 explains the viscoelastic response. Chapters 5-8 deal with the forming of flat glass, rods, tubes and glass fibres, and with the glass forming in moulds, including the problems of heat transfer and process optimisation. Chapter 9 is devoted to the unwanted phenomena, such as worse quality of the surface, sticking of the hot glass to the mould, and creation of surface cracks. The last chapter is devoted to the physical similarity and general questions of modelling. The text is accompanied by numerous figures and references, en


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account