Vývoj nových bispidonových komplexů železa využitelných jako sikativa v oxidačně zasychajících nátěrových hmotách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Jaromír
dc.contributor.author Křižan, Martin
dc.date.accessioned 2019-11-29T08:51:36Z
dc.date.available 2019-11-29T08:51:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74480
dc.description.abstract Tato disertace se zabývá vývojem nových bispidonových komplexů železa využitelných jako sikativa v oxidačně zasychajících nátěrových hmotách. Teoretická část je zaměřena na historii a vývoj alkydových pryskyřic. Dále je podstatná část teoretické části věnována autooxidačnímu zasychání. V praktické části je popsána syntéza nových bispidonových sloučenin. Meziprodukty a produkty byly charakterizovány pomocí FTIR, NMR, UV-Vis spektroskopií. Dva nově připravené komplexy byly charakterizovány pomocí rentgenové difrakční analýzy. Dále byl studován vliv těchto sloučenin na zasychání alkydových pryskyřic o různé olejové délce. Byly sledovány jak mechanické vlastnosti během zasychání, tak samotná kinetika zasychání pomocí FTIR spektroskopie. Samotný proces zasychání byl také podroben 2D IR analýze. Získané výsledky ukazují potenciál železnatých komplexů nahradit v současné době používané sikativy na bázi kobaltu. cze
dc.format 112 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject autooxidace cze
dc.subject sikativa cze
dc.subject železo cze
dc.subject bispidon cze
dc.subject FTIR cze
dc.subject NMR cze
dc.subject 2D IR cze
dc.subject autooxidation eng
dc.subject driers eng
dc.subject iron eng
dc.subject bispidone eng
dc.subject FTIR eng
dc.subject NMR eng
dc.subject 2D IR eng
dc.title Vývoj nových bispidonových komplexů železa využitelných jako sikativa v oxidačně zasychajících nátěrových hmotách cze
dc.title.alternative Development of new bispidone iron complexes useful as driers in oxidative drying paints eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Roman
dc.contributor.referee Hrbáč, Jan
dc.contributor.referee Vlasáková, Jarmila
dc.date.accepted 2019-09-24
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on the development of new bispidone iron complexes useful as driers in air-drying paints. The theoretical part is focused on the history and development of alkyd resins. Furthermore, a substantial part of the theory is devoted to autooxidation drying. The practical part describes the synthesis of new bispidone compounds. Intermediates and products were characterized by FTIR, NMR, UV-Vis spectroscopy. Two newly prepared complexes were characterized by X-ray diffraction analysis. Furthermore, the effect of these compounds on the drying of alkyd resins of various oil lengths was studied. Both mechanical properties during autooxidation process and kinetics of drying by FTIR spectroscopy were investigated. The drying process itself was also subjected to 2D IR analysis. The results show the potential of ferrous complexes to replace the currently used cobalt-based driers. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40173
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 38863
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account