Organické push-pull sloučeniny ve službách fotoredox katalýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip
dc.contributor.author Hloušková, Zuzana
dc.date.accessioned 2019-11-29T08:51:36Z
dc.date.available 2019-11-29T08:51:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74479
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše v oblasti fotoredox katalýzy organickými substancemi, ze které vyplynulo šest skupin organických sloučenin nejčastěji využívaných ve fotoredox katalýze viditelným světlem. Byly shrnuty jejich základní fotofyzikální a elektrochemické vlastnosti a jejich využití v konkrétních fotoredox reakcích. V experimentální části byla provedena optimalizace přípravy již známého katalyzátoru. Dále byly provedeny strukturní modifikace tohoto katalyzátoru, které vedly k sedmnácti dalším sloučeninám s akceptorní části na bázi pyrazin-2,3-dikarbonitrilu, pyrazin-3,5-dikarbonitrilu, pyridin-2,6-dikarbonitrilu, pyridin-4-karbonitrilu a pyridin-3,5-dikarbonitrilu. Donorními částmi těchto sloučenin byl thiofen, 2-methoxythiofen a jeho kombinace s trojnou vazbou, 2-methylthiothiofen, methoxy nebo thiomethyl skupina. Všechny připravené sloučeniny byly plně spektrálně charakterizovány, jejich fundamentální vlastnosti byly dále studovány pomocí rentgenostrukturní analýzy, elektrochemických měření, absorpční a emisní spektroskopie, které byly podpořeny teoretickými DFT kalkulacemi. Vztahy mezi strukturou a katalytickými vlastnostmi byly dále studovány ve třech fotoredoxních reakcích, které zahrnují zkřížený dehydrogenativní kapling a anulační reakce. cze
dc.format 117 s. + přílohy
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Plný text práce a teze bez omezení. Publikační činnost doktorandky pouze v rámci univerzity. cze
dc.subject fotoredox katalýza cze
dc.subject push-pull chromofor cze
dc.subject intramolekulární přenos náboje cze
dc.subject pyrazin cze
dc.subject photoredox catalysis eng
dc.subject push-pull chromophore eng
dc.subject intramolecular charge-transfer eng
dc.subject pyrazine eng
dc.title Organické push-pull sloučeniny ve službách fotoredox katalýzy cze
dc.title.alternative Organic push-pull molecules serving photoredox catalysis eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Cibulka, Radek
dc.contributor.referee Kivala, Milan
dc.date.accepted 2019-11-13
dc.description.abstract-translated A literature search focusing on visible light photoredox catalysis that utilizes organic substances has been accomplished. Overall, six classes of organic substances currently used as photoredox catalysts have been found and their phophysical and electrochemical properties and use in photoredox reactions has been summarized. The experimental part focuses on optimizing synthesis of the known photocatalyst. Subsequently, structural modifications of the original catalyst have been carried out leading to seventeen catalysts with acceptor part based on pyrazine-2,3-dicarbonitrile, pyrazine-3,5-dicarbonitrile, pyridine-2,6-dicarbonitrile, pyridine-4-carbonitrilu and pyridine-3,5-dicarbonitrile. Various peripheral donors such as thiophene, 2-methoxythiophene (in a combination with acetylene linker), 2-methylthiothiophene, methoxy or thiomethyl moiety were employed. All synthesized catalysts were fully spectrally characterized and their fundamental properties were further investigated by X-ray analysis, electrochemistry, electronic absorption and emission spectra. The experimental results were supported by theoretical DFT calculations. Structure vs. catalytic activity relationship have been elucidated in three photoredox reactions including cross-dehydrogenative coupling and annulation reactions. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40176
dc.thesis.degree-program Organická chemie cze
dc.identifier.stag 38841
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account