Komplexní restaurování starého tisku: Poselkyně starých příběhův českých, Beckovský,Jan František

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčik, Ivan
dc.contributor.author Vančíková, Klára
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:23:08Z
dc.date.available 2019-09-25T05:23:08Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74230
dc.description.abstract Předmětembakalářské práce je restaurování starého tisku zroku 1700. Jednáse o dílo Poselkyněstrarýchpříběhův českýchod Jana Beckovského, uložené vMuzeu Náchodska.Objekt je opatřen pouze dřevěnými deskami oddělenými od bloku. Organismus šití není plně funkční apoškozený blok není dostatečně chráněn. Kniha vyžaduje komplexní restaurátorský zásah.Práce obsahuje kompletní restaurátorskou dokumentacia dále sezaměřujena grafickou výzdobu knihy. Zabývá se původem jednotlivých ilustrací, jejich historickým kontextem a symbolikou. Obsahuje identifikaci, typologický a typografický popis objektu. Vjednotlivých krocích uvádí celý proces restaurování. Jsou zde uvedeny i použité materiály a chemikálie. Součástí práce je také textová, grafická a obrazová příloha. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervování cze
dc.subject barokní převazba cze
dc.subject ilustrace cze
dc.subject grafika cze
dc.subject kronika cze
dc.subject kniha cze
dc.subject tisk cze
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject baroque eng
dc.subject illustration eng
dc.subject chronicle eng
dc.subject book eng
dc.subject print eng
dc.title Komplexní restaurování starého tisku: Poselkyně starých příběhův českých, Beckovský,Jan František cze
dc.title.alternative Complex restoration of an old printed book: Poselkyně starých příběhův českých, Beckovský,Jan František eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-09-13
dc.description.abstract-translated Focus of the bachelor thesis isrestoration of an oldprint from the year 1700. The work is Poselkyněstarýchpříběhův českýchfrom Jan Beckovský, which is kept at the District Museum of Náchod. The print is covered only by two wooden boards which are separated from it. The sewing is not fully functional andthe damaged bookblock is not enough protected. The object requires a complex restoration treatment.The paper contains a complete restorationreportandfocusesmore in depth on the graphical decoration of the print. It describes every step of the restoration process. The description of all used materials and chemicals is also included. The thesis contains also a graphical, pictorial and textual appendix. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40044
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci sice srozumitelně, ale na některé dotazy při následující diskuzi neodpověděla v plném rozsahu. cze
dc.identifier.stag 38840
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account