Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčik, Ivan
dc.contributor.author Slezáková, Eliška
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:23:07Z
dc.date.available 2019-09-25T05:23:07Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74228
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o komplexním restaurování starého tisku v torzální knižní vazbě ze sbírek Muzea Náchodska. Po obsahové stránce se jedná o Biblij Cžeskou vytištěnou roku 1549 v pražské dílně Bartoloměje Netolického a Jiřího Melantricha. Práce je pojata jako restaurátorská dokumentace se všemi náležitostmi, jež je rozšířena o výsledky spektrofotometrického měření. Během něho byly pozorovány změny barevnosti na dvou vybraných listech textového bloku v souvislosti s účinky dočasného fixativu a mokrého čištění. cze
dc.format 129 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 16. století cze
dc.subject Netolický, Bartoloměj cze
dc.subject bible cze
dc.subject Bible česká cze
dc.subject Biblij Cžeská cze
dc.subject CIELab cze
dc.subject cyklododekan cze
dc.subject Melantrich, Jiří cze
dc.subject kniha cze
dc.subject komplexní restaurování cze
dc.subject Melantrichova bible cze
dc.subject měření barevnosti cze
dc.subject spektrofotometr cze
dc.subject starý tisk cze
dc.subject 16th century eng
dc.subject Netolický, Bartoloměj eng
dc.subject Bible eng
dc.subject book eng
dc.subject CIElab eng
dc.subject color measurement eng
dc.subject complex restoration treatment eng
dc.subject cyclododekane eng
dc.subject Czech Bible eng
dc.subject Melantrich, Jiří eng
dc.subject Melantrich's Bible eng
dc.subject old print eng
dc.subject spectrophotometer eng
dc.title Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1549 cze
dc.title.alternative Complex Restoration Treatment of an Old Print: Melantrich's Bible from 1549 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-09-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with complex restoration treatment of an old print in fragmental binding from collection of the Museum of Náchodsko. As for the content, the book is the Czech Bible printed in 1549 in the printing house of Bartoloměj Netolický and Jiří Melantrich. The thesis is approached as restoration documentation with all requirements and is extended with results of spectrophotometric measurement. During this analysis colour changes of two selected sheets of text block were observed in connection with effect of temporary fixative and wet cleaning. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40043
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci srozumitelně a při diskuzi odpověděla na veškeré položené otázky. cze
dc.identifier.stag 35399
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account