Pokročilé syntézní techniky přípravy ZrO2 s vysokým specifickým povrchem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulánek, Roman
dc.contributor.author Macek, Karel
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:22:05Z
dc.date.available 2019-09-25T05:22:05Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74203
dc.description.abstract Tato práce se zabývá přípravou oxidu zirkoničitého s vysokým specifickým povrchem pro použití zejména v oblasti nosičů katalyzátorů a dalších aplikací benefitujících z této vlastnosti. Pro syntézu využívá metodu hard-template z anorganických prekurzorů, kde strukturu definující činidla zastupují porézní struktury oxidu křemičitého. Připravené vzorky byly analyzovány pomocí fyzikální adsorpce dusíku, SEM a EDX. cze
dc.format 47 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porézní materiál cze
dc.subject nosič katalyzátoru cze
dc.subject oxid zirkoničitý cze
dc.subject specifický povrch cze
dc.subject SBA-15 cze
dc.subject silikagely cze
dc.subject hard-template cze
dc.subject chemická depozice cze
dc.subject impregnace cze
dc.subject porous material eng
dc.subject catalyst support eng
dc.subject zirconium dioxide eng
dc.subject specific surface area eng
dc.subject SBA-15 eng
dc.subject silica gels eng
dc.subject hard template eng
dc.subject chemical deposition eng
dc.subject impregnation eng
dc.title Pokročilé syntézní techniky přípravy ZrO2 s vysokým specifickým povrchem cze
dc.title.alternative Advanced synthesis of the ZrO2 with high surface area eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated This work deals with preparation of zirconium dioxide with high surface area, for use as catalyst supports and other applications. Synthesis was carried out with hard-template method, using inorganic precursors and porous silicon dioxide structures as templating agent. Prepared sam-ples were analyzed by physical adsorption of nitrogen, SEM and EDX. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39935
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Charakterizace materiálů - jak byla určována jejich struktura? Jednalo se o oxid nebo hydroxid zirkoničitý? Byla provedena hloubková analýza materiálů, nejenom analýza jejich povrchů? cze
dc.identifier.stag 37840
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account