Syntéza a využití tří-kovových směsných oxidů jako heterogenních katalyzátorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin
dc.contributor.author Malina, Jan
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:22:05Z
dc.date.available 2019-09-25T05:22:05Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74202
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá syntézou tří-kovového směsného oxidu Mg-Al-Fe s třemi různými molárními poměry. V teoretické části jsou popsány hydrotalcity, z nich připravené směsné oxidy, dále jejich aplikace a také popis použitých analytických metod. Dále pojednává o charakterizaci syntetizovaného materiálu a jeho katalytických vlastnostech jakožto heterogenního katalyzátoru. K charakterizaci bylo použito několik metod jako XRD, ICP-OES, termogravimetrie, N2-fyzisorpce, Hg-porozimetrie. Aktivita katalyzátorů byla testována na dvou různých reakcích: (i) transesterifikace řepkového oleje methanolem, (ii) Guerbetova reakce, tj. konverze ethanolu na butanol. cze
dc.format 44 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kovový-směsný oxid cze
dc.subject charakterizace cze
dc.subject katalýza cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject Guerbertova reakce cze
dc.subject metal-mixed oxide eng
dc.subject characteristics eng
dc.subject catalysis eng
dc.subject transesterification eng
dc.subject Guerbert reaction eng
dc.title Syntéza a využití tří-kovových směsných oxidů jako heterogenních katalyzátorů cze
dc.title.alternative The synthesis and usage of three-metals mixed oxides as heterogeneous catalysts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the synthesis of the three-metal mixed oxide Mg-Al-Fe (with three different molar ratios), characterization of the synthesized material and its catalytic properties as a heterogeneous catalyst. Also is focused on the theoretical description of hydrotalcite, mixed oxides, application and analytical methods used for characterization. For characterization, several methods such as XRD, ICP-OES, thermogravimetry, N2-Physisorption, Hg-Porimetry, were used. The effects of catalysts were observed in two different reactions: (i) Transesterification of rapeseed oil with methanol, (ii) Guerbet's ethanol reaction. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39936
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Vysvětlete nevyvážený poměr produktů reakce, tedy methylesteru a glycerolu (např. 73 vs. 0,206 hm. %). Jakou nevýhodu má Hg-porozimetrie? cze
dc.identifier.stag 37794
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account