Možnosti ovlivnění vlastností Mg-Al/Fe směsných oxidů syntézními úpravami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Martin
dc.contributor.author Kocián, David
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:22:04Z
dc.date.available 2019-09-25T05:22:04Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74200
dc.description.abstract Práce se zabývá zlepšením katalytických vlastností směsných oxidů, které byly připraveny z hydrotalcitů. Hydrotalcity jsou chemické sloučeniny s vrstevnatou strukturou; jejich kalcinací dochází k rozpadu této struktury a vzniku směsných oxidů. Hydrotalcity se využívají jako nosiče léčiv, při výrobě nanokompozitů a syntetizují se z nich směsné oxidy, které se používají jako katalyzátory. Při syntéze hydrotalcitů bylo do směsi přidáno různé množství aktivního uhlí, kalcinací došlo k přeměně na směsné oxidy, jejichž vlastnosti byly studovány. Pro charakterizaci materiálů byly použity následující metody: Optická emisní spektrometrie, XRD, TGA-MS a N2 - adsorpční izotermie. Cílem práce bylo zjistit jak ovlivňuje přídavek aktivního uhlí vlastnosti směsných oxidů a jejich katalytickou aktivitu transesterifikací řepkového oleje s methanolem. cze
dc.format 37 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hydrotalcity cze
dc.subject Směsné oxidy cze
dc.subject Heterogenní katalýza cze
dc.subject Transesterifikace cze
dc.subject Hydrotalcites eng
dc.subject Mixed oxides eng
dc.subject Heterogeneous catalysis eng
dc.subject Transesterification eng
dc.title Možnosti ovlivnění vlastností Mg-Al/Fe směsných oxidů syntézními úpravami cze
dc.title.alternative The possibilities of influencing of the properties of Mg-Al/Fe mixed oxides by synthesis modifications eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to improve catalytic properties of mixed oxides by addition of activated coal. Hydrotalcites have typical layered structure, that is destroyed, when calcinated to form mixed oxides. Hydrotalcites are used as drug carriers, in making nanocomposites and in formation mixed oxides. Mixed oxides are used as catalysts in biofuel production or in decomposition of N2O. The certain amount of active coal was added during the synthesis of hydrotalcites, then the hydrotalcites were calcinated and converted into mixed oxides. XRD, TGA-MS, N2 - adsorptive isothermy and optical emission spectrometry were used to compare properties of synthetized mixed oxides. The target of this work was to find optimal amount of activated coal to achieve the best catalytic properties. Catalyst activity was studied in transesterification reaction of rapeseed oil and methanol. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39933
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl všechny otázky zkušební komise. Otázky: srovnání transesterifikace za přítomnosti katalyzátoru a bez něj, vliv přídavku methanolu na výtěžek transesterifikace, způsob oddělení esterů od zbytku reakční směsi cze
dc.identifier.stag 37792
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account