Kyselina palmitoolejová a její úloha v organismu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková Mužáková, Vladimíra
dc.contributor.author Zubatá, Michaela
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:21:25Z
dc.date.available 2019-09-25T05:21:25Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74169
dc.description.abstract Kyselina palmitoolejová patří mezi mononenasycené mastné kyseliny. Vzniká desaturací kyseliny palmitové za katalýzy stearoyl- CoA desaturásou 1. V nedávné době byla označena jako lipokin, který se uvolňuje z tukové tkáně a působí na vzdálené orgány. Kyselina palmitoolejová zlepšuje metabolismus glukózy, zvyšuje citlivost na inzulín a je spojena s nižším výskytem diabetu. Má významnou úlohu v prevenci apoptózy -buněk pankreatu. Byla popsána jako mastná kyselina se silným protizánětlivým účinkem, která snižuje expresi a uvolňování prozánětlivých faktorů. Tato práce se zabývá metabolismem a funkcí kyseliny palmitoolejové při zánětu, ateroskleróze, inzulínové rezistenci a při poškození cévní stěny. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyselina palmitoolejová cze
dc.subject zánět cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject inzulínová rezistence cze
dc.subject palmitooleic acid eng
dc.subject infammation eng
dc.subject atherosclerosis eng
dc.subject lipokine eng
dc.subject insulin resistance eng
dc.title Kyselina palmitoolejová a její úloha v organismu cze
dc.title.alternative Palmitoleic Acid and Its Role In Human Organism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-22
dc.description.abstract-translated Palmitooleic acid is a monounsaturated fatty acid. It is formed by desaturation of palmit acid under stearoyl-CoA desaturases 1 catalysis. Recently it has been described as a lipokine that is released from adipose tissue and acts on distant organs. Palmitooleic acid improves glucose metabolism, increases insulin sensitivity and is associated with a lower incidence of diabetes. It has an important role in preventing the apoptosis of the pancreas's -cells. It has been described as a fatty acid with a strong anti-inflammatory effect that reduces expression and release of pro-inflammatory factors. This work deals with the metabolism and function of palmitooleic acid in inflammation, atherosclerosis, insulin resistence and damage to the vessel wall. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39910
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37597
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account