Onemocnění imunity: AIDS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorčáková, Katarína
dc.contributor.author Balog, Dušan
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:21:15Z
dc.date.available 2019-09-25T05:21:15Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74143
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje onemocnění AIDS v širokém spektru. Popisuje historii onemocnění, strukturu HIV viru, jeho funkci a chování v organismu. Dále je probrána problematika neurologických poruch, prevence, léčba a diagnostika, zhodnocení informovanosti v České republice. Poslední část se věnuje AIDS u celebrit, symbolu červené stužky, organizaci Česká společnost AIDS pomoc. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject AIDS cze
dc.subject HIV cze
dc.subject imunodeficience cze
dc.subject retrovirus cze
dc.subject AIDS eng
dc.subject HIV eng
dc.subject immunodeficiency eng
dc.subject retrovirus eng
dc.title Onemocnění imunity: AIDS cze
dc.title.alternative Immunity disease: AIDS eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on describe of the disease AIDS. It describes the history of the disease, the structure of the HIV virus, its function and behaviour in the human body. Furthermore, the issue of neurological disorders, prevention, treatment and diagnosis, assessment of awareness in the Czech Republic is discussed. The last part deals with AIDS among celebrities, the symbol of the red ribbon, the organization Česká společnost AIDS pomoc. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39875
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37475
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account