Využití obilovin pro výrobu nápojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin
dc.contributor.author Adámková, Pavla
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:20:45Z
dc.date.available 2019-09-25T05:20:45Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74114
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím obilovin pro výrobu alkoholických i nealkoholických nápojů. Práce se zaměřuje na popis obilovin, morfologickou stavbu a složení obilného zrna. Dále se zabývá výrobou jednotlivých druhů nápojů. V závěrečné části jsou zhodnoceny účinky požívání alkoholu na lidský organismus. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obiloviny cze
dc.subject kvasný líh cze
dc.subject whisky cze
dc.subject pivo cze
dc.subject sládkovy limonády cze
dc.subject účinky alkoholu cze
dc.subject cereals eng
dc.subject fermenting alcohol eng
dc.subject whiskey eng
dc.subject beer eng
dc.subject brewers lemonade eng
dc.subject effects of alcohol eng
dc.title Využití obilovin pro výrobu nápojů cze
dc.title.alternative The use of cereals for the production of beverages eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the use of cereals for the production of alcoholic and non-alcoholic beverages. The work focuses on the description of cereals, morphological state and composition of cereal grain. It also deals with the production of individual types of drinks. In the final part the effects of alcohol consumption on human organism are evaluated. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40087
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, poté byla seznámena s posudkem vedoucího bakalářské práce. Studentka odpověděla na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37959
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account