Vavřínový esenciální olej

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajer, Tomáš
dc.contributor.author Vokálová, Monika
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:20:45Z
dc.date.available 2019-09-25T05:20:45Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74113
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá Vavřínem ušlechtilým, popisuje jeho vlastnosti, chemické složení a využití. Největší pozornost je věnována listům této rostliny, ze kterých se získává vavřínový esenciální olej nejčastěji. V práci jsou zmiňovány techniky pro získání esenciálních olejů, zejména typy destilací. Dále je pozornost zaměřena na samotnou analýzu esenciálních olejů. V druhé části práce je popisováno složení jednotlivých vavřínových esenciálních olejů z dostupných zdrojů. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vavřín ušlechtilý cze
dc.subject esenciální oleje cze
dc.subject vavřínový olej cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject destilace cze
dc.subject bay laurel eng
dc.subject essential oils eng
dc.subject bay laurel essential oil eng
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject distillation eng
dc.title Vavřínový esenciální olej cze
dc.title.alternative Essential oil from bay laurel eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with bay laurel, describes its properties, chemical composition and utilization. The greatest attention is paid to the leaves of this plant, from which laurel essential oil is obtained most often. Techniques for obtaining essential oils, especially types of distillation, are mentioned. Furthermore, the focus is on the analysis of essential oils themselves. The second part describes the composition of individual laurel essential oils from available resources. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40113
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své diplomové práce, poté byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka odpověděla na otázky oponenta diplomové práce a členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37948
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account