Stanovení obsahu siřičitanů ve víně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Tomáš
dc.contributor.author Dibelková, Lucie
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:20:42Z
dc.date.available 2019-09-25T05:20:42Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74104
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na využití a význam siřičitanů v potravinářství a jejich stanovení. Dále je zde popsán technologický proces výroby vína a jsou zde uvedeny možné náhrady siřičitanů použitelné jak ve víně, tak v ostatních potravinách. Experimentální část je zaměřena na stanovení obsahu siřičitanů ve víně dvěma metodami, jodometricky a izotachoforeticky. Jodometrickou metodou byl stanoven obsah volných a celkových siřičitanů v deseti vzorcích bílých, růžových i červených vín. Izotachoforeticky byly stanoveny koncentrace pouze volných siřičitanů. Obě metody byly následně porovnány. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject siřičitany cze
dc.subject oxid siřičitý cze
dc.subject víno cze
dc.subject jodometrie cze
dc.subject izotachoforéza cze
dc.subject sulphites eng
dc.subject sulphur dioxide eng
dc.subject wine eng
dc.subject iodometry eng
dc.subject isotachophoresis eng
dc.title Stanovení obsahu siřičitanů ve víně cze
dc.title.alternative Determination of sulfite in wine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the use and importance of sulphites in food industry and their determination. Further, possible substitutions of sulphites in food are described. The technological process of wine production is described in the last section of the theoretical part. The experimental part is focused on the determination of sulphites in ten samples of white, pink and red wines by two methods, iodometric titration and isotachophoresis method. Both methods were used for the determination of free sulphites and only the iodometric method was used for the determination of total sulphites. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40093
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce, poté byla seznámena s posudkem vedoucího bakalářské práce. Studentka odpověděla na otázky členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37917
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account