Vietnamská rodina a podnikání na českém venkově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Adam
dc.contributor.author Juda, Vojtěch
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:19:48Z
dc.date.available 2019-09-25T05:19:48Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74057
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o vietnamské minoritě žijící na území České republiky se zaměřením na podnikání na českém venkově. Tato práce zjišťuje, co vše vyžaduje provoz soukromého podnikání na českém venkově. Práce se také věnuje rodinným vazbám, které jsou nedílnou součástí realizace takového podnikání. cze
dc.format 52 s. (
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vietnamci cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject český venkov cze
dc.subject vietnamská rodina cze
dc.subject migrace cze
dc.subject integrace cze
dc.subject Vietnamese eng
dc.subject business eng
dc.subject czech countryside eng
dc.subject vietnamese family eng
dc.subject migration eng
dc.subject integration eng
dc.title Vietnamská rodina a podnikání na českém venkově cze
dc.title.alternative Vietnamese family and buisiness in the czech countryside eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk
dc.date.accepted 2019-08-30
dc.description.abstract-translated This presented bachelor thesis deals with the vietnamese minority living in the area of Czech republic with the focus on business in the czech countryside. This bachelor thesis finds out, what are the requirements of private business in the czech countryside. The thesis pursures family ties, which are the integral part of realization of this kind of business. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40157
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student představil základní teze své bakalářské práce. Seznámil komisi s výzkumnými otázkami, metodami sběru dat a závěrečnými výsledky. Student adekvátně reagoval na otázky a podněty zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37119
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account