Livestreaming v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boukal, Tomáš
dc.contributor.author Klouček, Lukáš
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:19:47Z
dc.date.available 2019-09-25T05:19:47Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74054
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá Livestreamingem v České republice a snaží se ukázat, jaký vliv může mít na současnou generaci. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje historii, vývoji, vzhledu, obsahu a fungování platformy Twitch.tv. Popisuje monetizaci a rozebírá jednotlivé možnosti, které má divák, pokud chce finančně podpořit streamera. Praktická část je zaměřena na výzkum, kde jsou použity a vyhodnoceny rozhovory s mými respondenty. Ty vznikly za účelem objasnění výzkumných otázek této bakalářské práce. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Twitch.tv cze
dc.subject streamer cze
dc.subject živé vysílání cze
dc.subject finanční dary cze
dc.subject motivace cze
dc.subject Twitch.tv eng
dc.subject streamer eng
dc.subject livestream eng
dc.subject money donation eng
dc.subject motivation eng
dc.title Livestreaming v České republice cze
dc.title.alternative Livestreaming in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Retka, Tomáš
dc.date.accepted 2019-08-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with Livestreaming in the Czech Republic and trying to explain their impact on current generation. It consists of two parts, theoretical and practical. Theoretical part dedicates to history, progression, appearance, and functioning of the Twitch.tv platform. Describes the monetization and discusses individual options of spectators to financial support some streamer. Practical part focuses on research, where are used and evaluated interviews with my respondents. Those were made for purpose of clarifying research questions of this bachelor thesis. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40158
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student představil základní teze své bakalářské práce. Seznámil komisi s výzkumnými otázkami, metodami sběru dat a závěrečnými výsledky. Student adekvátně reagoval na otázky a podněty zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 36988
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account