Postavení rtuti v současném světě - toxicita, legislativa, aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Lenka
dc.contributor.author Friedl, David
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:18:08Z
dc.date.available 2019-09-25T05:18:08Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73999
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na aktuální situaci týkající se rozsáhlého omezování používání rtuti z důvodu její vysoké toxicity. Zabývá se pohybem rtuti v životním prostředí, dále stručně shrnuje možnosti jejího stanovení a současnou legislativní situaci. Jedním z hlavních cílů práce je přehled dosavadního používání a seznámení se s vhodnými bezrtuťovými alternativami. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rtuť cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject toxicita rtuti cze
dc.subject využití rtuti cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject mercury eng
dc.subject environment eng
dc.subject mercury toxicity eng
dc.subject use of mercury eng
dc.subject legislation eng
dc.title Postavení rtuti v současném světě - toxicita, legislativa, aplikace cze
dc.title.alternative Mercury in the present world - toxicity, legislation, application eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the actual situation concerning extensive limitation of the use of mercury due to its high toxicity. It deals with movement of mercury in the environment, further briefly summarizes the possibilities of its determination and current legislative situation. One of the main purposes is an overview of current use and informing about mercury-free alternatives. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40144
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkušební komise s obsahem své bakalářské práce s názvem Postavení rtuti v současném světě - toxicita, legislativa, aplikace. Poté byli student a členové zkušební komise seznámeni s posudkem vedoucí bakalářské práce. Následně student zodpověděl dotazy členů zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37813
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account